Herb Gminy Chrząstowice

Nieodpłatna pomoc prawna polega na:

 • poinformowaniu o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach,
 • wskazaniu sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielania pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego bądź osobę, która ukończyła wyższe studia prawnicze.

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • prawa karnego,
 • prawa administracyjnego,
 • prawa ubezpieczeń społecznych,
 • prawa rodzinnego,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 • podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, za wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Komu przysługuje nieodpłatna pomoc prawna 

 (dokumenty do okazania)

 • osobom, które nie ukończyły 26 lat (dokument tożsamości)
 • osobom, które ukończyły 65 lat (dokument tożsamości)
 • osobom, które posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny (ważna Karta Dużej Rodziny)
 • osobom którym, w okresie roku poprzedzającego zostały przyznane świadczenia z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia                 (decyzja o przyznaniu świadczenia lub zaświadczenie o udzieleniu świadczenia)
 • osobom, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty (oświadczenie)
 • kombatantom (ważna legitymacja kombatanta lub stosowne zaświadczenie)
 • weteranom (ważna legitymacja weterana)
 • kobietom w ciąży (dokument potwierdzający ciążę)

 

WYKAZ PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

 

PUNKT NIEODPŁATNEJ

POMOCY PRAWNEJ

GODZINY OTWARCIA

PODMIOT OBSŁUGUJĄCY

 

 

 

1.

DĄBROWA, Urząd Gminy, ul. Sztonyka 56

pok. Nr 110,  tel. 77 46 41 010 wew. 210

Poniedziałek  11.00 – 15.00

Adwokat i radca prawny z Fundacji TOGATUS PRO BONO

ul. Warmińska 7/1

10-544 Olsztyn

NIEMODLIN, Zespół Szkół, ul. Opolska 34  

pok. Nr 16,  tel. 697 685 812

Wtorek   14.00 – 18.00

Środa     14.00 – 18.00

KOMPRACHCICE, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Ks. B. Bilińskiego 2

pok. Nr 5,  tel. 77 46 47 305

Czwartek 12.00 – 16.00

TUŁOWICE, Urząd Gminy, ul. Szkolna 1

pok. Nr 21,  tel. 77 46 00 143 wew. 28

Piątek   9.00 – 13.00

 

 

 

 

2.

 

POPIELÓW, Samorządowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji, ul. Powstańców 34

pok. Nr 3, tel. 77 46 92 193

Poniedziałek  10.00 – 14.00

Adwokat i radca prawny z Fundacji TOGATUS PRO BONO

ul. Warmińska 7/1

10-544 Olsztyn

DOBRZEŃ WIELKI, Urząd Gminy, ul. Namysłowska 44

pok. Nr 4,  tel. 77 46 95 483 wew. 213

Wtorek   9.00 – 13.00

Piątek    9.00 – 13.00

TURAWA, Urząd Gminy, ul. Opolska 39 C

pok. Nr 27,  tel.77 42 12 012 wew. 122

Środa    8.00 – 12.00

ŁUBNIANY, Urząd Gminy, ul. Opolska 104

pok. Nr 7,  tel. 77 42 70 589

Czwartek  11.00 – 15.00

 

 

 

 

3.

OZIMEK, Dom Kultury, ul. Ostapa Dłuskiego 4

pok. Nr 7,  tel. 77 46 51 139

Poniedziałek  9.00 – 14.00

Środa    9.00 – 14.00

Mgr prawa i adwokat ze STOWARZYSZENIA OPPEN

Obywatel Prawo Edukacja Nowatorstwo

ul. Duboisa 18/3

45-070 Opole

DĘBSKA KUŹNIA (gm. Chrząstowice) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Wiejska 53

tel. 697 686 155

Wtorek   14.00 – 19.00

PRÓSZKÓW, Ośrodek Kultury i Sportu ul. Daszyńskiego 6 Parter,   tel. 77 46 48 062

Czwartek  12.00 – 17.00

TARNÓW OPOLSKI, Urząd Gminy, ul. Dworcowa 6

pok. Nr 2,  tel. 77 46 40 881

Piątek   9.00 – 14.00

 

 

4.

 

OPOLE, STAROSTWO POWIATOWE, ul. 1 Maja 29

pok. Nr 1,  tel. 77 54 15 148

Poniedziałek  15.00 – 19.00

   Wtorek        15.00 – 19.00

Środa            15.30 – 19.30

Czwartek      14.00 – 18.00

Piątek             8.00 – 12.00

Radcy prawni z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu

 

 

5.

OPOLE, ul. Ks. Opolskich 27

pok. Nr 3,  tel. 697686123

Poniedziałek  8.00 – 12.00

Wtorek          8.00 – 12.00

Środa             7.30 – 11.30

 Czwartek     10.00 – 14.00

Piątek           12.00 – 16.00

Adwokaci z Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu

×

Zapisz się do Newslettera