Herb Gminy Chrząstowice

I. Ewidencja organizacji pozarządowych z siedzibą w gminie Chrząstowice:

1. Zarząd  Oddziału Gminnego ZOSP  RP w Chrząstowicach

2. OSP Chrząstowice

3. OSP Daniec

4. OSP Dębie

5. OSP Dębska Kuźnia

6. OSP Falmirowice

7. OSP Suchy Bór

8. 1. FC Chronstau-Chrząstowice

9. LZS Dębska Kuźnia

10. LZS „Unia” Raszowa – Daniec

11. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim – Zarząd  Gminny + 7 kół  terenowych

12. Caritas Diecezji Opolskiej – Stacja Opieki w Dębiu

13. Stowarzyszenie Przyszłość Chrząstowic

14. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór

15. Stowarzyszenie Monar w Zbicku

16. Stowarzyszenie Ochrony Poloników Niemieckich  w Dębiu

17. Stowarzyszenie Opolskie Centrum Profilaktyki Środowiskowej

18. Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP w Chrząstowicach

19. Fundacja Flexi Mind

 

II. Ewidencja organizacji pozarządowych z siedzibą poza gminą Chrząstowice, działających na rzecz jej mieszkańców:

1. LKS Ziemia Opolska

2. Polski Związek Niewidomych – Rejon Opole

3. Opolski Klub Karate Kyokushin w Opolu

4. Stowarzyszenie „Laboratorium Zmiany” z siedzibą w Opolu

5. Stowarzyszenie Kalejdoskop Tarnów Opolski

6. Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział w Ozimku

 

III. Status organizacji pożytku publicznego posiadają:

1) Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim z siedzibą w Opolu

2) Stowarzyszenie Monar w Zbicku

3) Caritas Diecezji Opolskiej – Stacja Opieki w Dębiu

 

Z ramienia Urzędu Gminy Chrząstowice, osobą wyznaczoną do kontaktu z organizacjami pozarządowymi jest Anna Kurc. Kontakt: tel. 774219456, e-mail:

 

Dane kontaktowe:

Lp.

Nazwa organizacji

Adres organizacji

E-mail

Osoba do kontaktu

1.

Zarząd  Oddziału Gminnego ZOSP  RP w Chrząstowicach

46-053 Chrząstowice ul. Dworcowa 38

fciecior@chrzastowice.pl

 

Florian Ciecior

 

2.

OSP Chrząstowice

46-053 Chrząstowice ul. Dworcowa 1

ospchrzastowice@o2.pl

Tomasz Kowalczyk

3.

OSP Daniec

Daniec ul. Dąbrowicka 3

Łukasz Glensk

4.

OSP Dębie

Dębie ul. Zielona 2

 ospdebie@debie.pl

Tomasz Kurc

5.

OSP Dębska Kuźnia

Dębska Kuźnia ul. Kolonia 12

 

Mirosław Pasoń

6.

OSP Falmirowice

Falmirowice ul. Wiejska 37

Norbert Papkala

7.

OSP Suchy Bór

Suchy Bór ul. Pawlety 66

Łukasz Nowak

8.

1. FC Chronstau-Chrząstowice

Chrząstowice ul. Ozimska 3a

 

Wojciech Król

 

9.

LZS Dębska Kuźnia

Dębska Kuźnia ul. Ozimska

 

 

10.

LZS „Unia” Raszowa – Daniec

Daniec ul. Dębskiej Kuźni 11

Artur Porada

11.

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim –  Zarząd  Gminny

 

46-053 Suchy Bór ul. Pawlety 56

 

 

 

Marek Baron

12.

Caritas Diecezji Opolskiej – Stacja Opieki w Dębiu

Dębie ul. Wiejska 4

 

Teresa Miketa

13.

Stowarzyszenie Przyszłość Chrząstowic

46-053 Chrząstowice ul. Ozimska 3 a

 kontakt@przyszlosc-chrzastowic.pl

Małgorzata Strzelec

14.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór

Suchy Bór ul. Szkolna 2/2

609405684

Waldemar Pogrzeba

 

15.

Stowarzyszenie Monar w Zbicku

Zbicko Lędziny ul. Leśna 2

Roman Piniaś

16.

Stowarzyszenie Ochrony Poloników Niemieckich  w Dębiu

Dębie ul. Raszowska 24

Maria Kalczyńska

17.

Stowarzyszenie Opolskie Centrum Profilaktyki Środowiskowej

45-240 Opole

ul. Wiejska 111

tel. 795257934

Monika Grad

18.

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP w Chrząstowicach

46-053 Chrząstowice  ul. Ozimska  1A

774219066

 

19.

Fundacja Flexi Mind

Dębska Kuźnia

ul. Ozimska 12

www.fleximind.pl

774548667

502533647

Iwona Niedojadło

×

Zapisz się do Newslettera