Herb Gminy Chrząstowice

#bezpieczni.png                     #bezpieczni_ Opole_2.png

PDFKARTA DO GŁOSOWANIA DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU OPOLSKIEGO.pdf


Głosowanie odbywa się w terminie 9 kwietnia – 29 kwietnia 2018r.

Wszelkie informacje znajdują się na stronie internetowej www.budzet.opolskie.pl

Głosowanie odbywać się będzie:

  1. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego oraz w punktach informacyjnych, o których mowa w § 2 ust. 13, poprzez włożenie do urny wypełnionej karty do głosowania,
  2. elektronicznie na stronie internetowej www.opolskie.pl,
  3. poprzez przesłanie na adres korespondencyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego karty do głosowania z dopiskiem na kopercie „Marszałkowski Budżet Obywatelski - GŁOSOWANIE”. Za datę oddania głosu w sposób korespondencyjny uważa się datę jego nadania do Urzędu.

Głosować można maksymalnie na dwa zadania -jedno o zasięgu powiatowym i jedno o zasięgu subregionalnym. W razie oddania głosu

na więcej niż jedno zadanie o zasięgu powiatowym lub więcej niż jedno zadanie o zasięgu subregionalnym głos uznaje się za nieważny.

Na zadanie o zasięgu powiatowym głosować może jedynie mieszkaniec zamieszkujący dany powiat, którego zadanie dotyczy,

Na zadanie o zasięgu subregionalnym głosować może jedynie mieszkaniec zamieszkujący dany subregion, którego zadanie dotyczy.

Głosować może każdy mieszkaniec regionu, dla mieszkańców poniżej 16 roku życia konieczny jest podpis opiekuna prawnego. W praktyce zagłosować może każdy obywatel regionu posiadający numer PESEL.

×

Zapisz się do Newslettera