Herb Gminy Chrząstowice

Ogłoszenie
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrząstowicach
w sprawie przedłużenia terminu składania ofert na stanowisko pracy
„Asystent rodziny i Referent ds. funduszu alimentacyjnego”


Nawiązując do ogłoszenia z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie naboru na wolne stanowisko pracy „Asystent rodziny i Referent ds. funduszu alimentacyjnego” zawiadamiam, że termin składania dokumentów aplikacyjnych zostaje przedłużony do dnia 24 sierpnia 2018 roku do godz. 12.00.

Aplikacje, które wpłyną do OPS w Chrząstowicach po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu do OPS w Chrząstowicach ul. Dworcowa 38, pokój 18.

Pozostałe warunki zawarte w ogłoszeniu o naborze nie ulegają zmianie.

 

Treść ogłoszenia znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej w menu z lewej strony "Ogłoszenia i komunikaty", zakładka "Inne oferty pracy" - ogłoszenie

×

Zapisz się do Newslettera