Herb Gminy Chrząstowice

ue.jpeg            h1.png             PROW.jpeg       

 

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

„ROZWÓJ SIECI MIEJSC PRZYSTANKOWYCH I AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ NA SZLAKACH ROWEROWYCH GMINY CHRZĄSTOWICE”

Gmina Chrząstowice pozyskała dofinansowanie dla operacji: "Rozwój sieci miejsc przystankowych i aktywności ruchowej na szlakach rowerowych Gminy Chrząstowice" w ramach działania: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020 dla operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”. Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Celem operacji jest urządzenie w 3 miejscowościach Gminy Chrząstowice miejsc do rekreacji i aktywnego wypoczynku poprzez realizację 6 inwestycji związanych z zagospodarowaniem miejsc przystankowych i terenów zielonych oraz montażem urządzeń siłowych i placu zabaw.

Projekt obejmuje:

  1. wymianę urządzeń placu zabaw w Chrząstowicach przy Klubie Samorządowym,
  2. montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Chrząstowicach przy Klubie Samorządowym,
  3. zagospodarowanie miejsca przystankowego w obrębie ul. Ozimskiej i ul. Zwycięstwa w Chrząstowicach,
  4. montaż urządzeń siłowni zewnętrznych w Dębskiej Kuźni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3,
  5. zagospodarowanie terenu zielonego w Dębskiej Kuźni przy stacji PKP,
  6. montaż urządzeń siłowni zewnętrznych w Niwkach przy istniejącej siłowni i placu zabaw.

Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych operacji.

Zakończenie inwestycji planuje się w sierpniu 2019 roku.

 

Opracowała: Małgorzata Jagos – sam. ref. ds. inwestycji

 

 

×

Zapisz się do Newslettera