Herb Gminy Chrząstowice

Realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chrząstowice na rok 2019

Umowę na odławianie bezdomnych zwierząt wraz z oddaniem ich do schroniska na rok 2019 Gmina Chrząstowice zawarła z F.H.U Jurczyk Mariusz z siedzibą w Zawierciu przy ul. Strumień Wierczki 27.

Umowę na przyjęcie i przetrzymywanie bezdomnych zwierząt wraz z zapewnieniem opieki weterynaryjnej na rok 2019 Gmina Chrząstowice zawarła z F.H.U Jurczyk Mariusz z siedzibą w Zawierciu przy ul. Strumień Wierczki 27.

Umowę na świadczenie usług weterynaryjnych w zakresie opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych Gmina Chrząstowice na rok 2019 zawarła z Gabinetem Weterynaryjnym lek. wet. Jan Piskoń w Strzelcach Opolskich.

Zgłoszenia bezpańskich zwierząt należy kierować pod nr 77-4219-696 wew. 103 w godzinach pracy Urzędu Gminy Chrząstowice.

 

×

Zapisz się do Newslettera