Herb Gminy Chrząstowice

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Oddział Regionalny w Opolu informuje, że 22 lutego 2019 r. Komisja Europejska opublikowała Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/316 z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1408/2013 w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym. Rozporządzenie wchodzi w życie 14 marca 2019 r.

Z postanowień art.3 ust.2 i 3  rozporządzenia nr 1408/2013 w sprawie stosowania art.107
i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym, w brzmieniu obowiązującym od 14 marca 2019r., wynika, że zwiększony został pułap pomocy de minimis przysługujący dla jednego przedsiębiorstwa (gospodarstwa rolnego) prowadzącego działalność w zakresie produkcji produktów rolnych w okresie trzech lat podatkowych z 15.000 EUR do 20.000 EUR, limit skumulowanej kwoty pomocy de minimis dla Polski w okresie trzech lat podatkowych z 225.700.000 EUR do 295.932.125 EUR.

Podwyższone limity będą obowiązywać od 14 marca 2019 r. do 31 grudnia 2027 r.

×

Zapisz się do Newslettera