Herb Gminy Chrząstowice

Motto tegorocznego XVI Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „W języku serca” brzmi:

„Przemoc słowna jest czasem gorsza od policzka i pistoletu.”

– Heinrich Böll (* 21. Dezember 1917; † 16. Juli 1985)

 

Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim.

Celem konkursu jest popularyzacja twórczości literackiej w języku niemieckim.

Konkurs jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych i odbywa się w trzech kategoriach wiekowych:

A –13-16 lat; B - 17 –25 lat; C- 26 i starsi

Prace oceniane będą w dwóch kategoriach:

  • wiersz (należy nadesłać 2 wiersze )
  • proza - opowiadanie lub esej (Format: Times New Roman, 12 pkt, interlinia 1,5, 6 stron A4 ).

Prace konkursowe muszą nawiązywać do treści motta konkursu i być tekstami w całości samodzielnie napisanymi przez osoby biorące udział w konkursie.

Sposoby dostarczenia prac:

  • prace konkursowe należy opatrzyć literą A, B lub C w zależności od kategorii wiekowej.
  • prosimy, także o dołączenie następujących informacji: imię i nazwisko autora, data urodzenia, adres zamieszkania, e-mail, tel. kontaktowy.
  • jeden uczestnik może nadesłać jedną pracę w każdej z kategorii, tj. 2 wiersze i/ lub jeden tekst prozatorski.

Termin dostarczenia prac do organizatora upływa 30.06.2017. Prace zostaną ocenione przez jury powołane przez organizatora. Decyzja jury jest ostateczna. Złamanie regulaminu konkursu jest równoznaczne z wykluczeniem z udziału w obecnej i kolejnych edycjach konkursu.

Wręczenie nagród odbędzie się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu, ul. Minorytów 4. Zwycięzcy zostaną powiadomieni mailowo bądź telefonicznie.

Postanowienia końcowe: Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej autora regulaminu konkursu. Autor wyraża zgodę na jego publikację na stronie internetowej, w mediach oraz w publikacjach książkowych organizatora bez dodatkowego wynagrodzenia. Przysyłając pracę, uczestnik konkursu oświadcza, że nadesłany utwór jest jego autorstwa i nie zawiera wad prawnych oraz, że autor odpowiada finansowo za wszelkie potencjalne roszczenia z tytułu naruszenia praw osób trzecich. Wysyłając zgłoszenie na Konkurs, uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie swoich danych osobowych do celów przeprowadzenia Konkursu, mając jednocześnie prawo do wglądu do nich i modyfikowania danych. W sytuacjach wyjątkowych organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w trakcie trwania konkursu.

Prace prosimy nadsyłać drogą elektroniczną lub pocztą na adres organizatora:

 

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim

z dopiskiem: In der Sprache des Herzens

ul. M. Konopnickiej 6, 45-004 Opole,

E-Mail: patrycja.karpinska-uryga@tskn.vdg.pl Tel.: 0 77 402 10 76, www.skgd.pl

 

Plakat2017-1-730x1024.jpeg

 

 

 

×

Zapisz się do Newslettera