Herb Gminy Chrząstowice

Informacja z dnia 3.02.2020 r. o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2020 roku zadań publicznych z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

 

Wójt Gminy Chrząstowice informuje, że otwarty konkurs ofert na wykonywanie w 2020 roku zadań publicznych gminy z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w zakresie wspierania organizacji opieki nad dziećmi został rozstrzygnięty. Dotacja w wysokości 100.000,00 zł została przyznana Zgromadzeniu Sióstr Służebniczek NMP z siedzibą w Chrząstowicach ul. Ozimska 3A na wsparcie zadania pod nazwą „Organizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych”.

Wójt Gminy Chrząstowice

Florian Ciecior


 

Informacja z dnia 3.02.2020 r. o przyznaniu dotacji na wsparcie w 2020 r. realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Informuję, że dotację na wsparcie wykonywania w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty zadań publicznych gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej otrzymały następujące Stowarzyszenia:

Lp.

Nazwa stowarzyszenia

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji

1.

Opolski Klub Karate Kyokushin

Organizacja i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć karate kyokushin na terenie gminy Chrząstowice

6.500,00 zł

2.

Ludowy Zespół Sportowy Unia Raszowa - Daniec

Uczestnictwo w rozgrywkach organizowanych przez Opolski Związek Piłki Nożnej oraz organizacja zajęć sportowych dla młodzieży

19.000,00 zł

3.

Stowarzyszenie „Przyszłość Chrząstowic”

Badminton to jest to!3 edycja

9.000,00 zł

4.

Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim

Trenuję piłkę nożną i szlifuję język niemiecki

8.000,00 zł

5.

1. FC Chronstau-Chrząstowice

Udział w rozgrywkach piłki nożnej

43.000,00 zł

6.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór

Gmina Chrząstowice wspiera Nordic Walking – V edycja Marszu i weekendowe zajęcia sportowe dla mieszkańców Gminy

9.000,00 zł

7.

Stowarzyszenie Kalejdoskop

Warsztaty sportowe „Akrobatyczne wygibasy”

5.500,00 zł

 

Wójt  Gminy Chrząstowice
           Florian Ciecior

×

Zapisz się do Newslettera