Herb Gminy Chrząstowice

Informacja o przyznanych dotacjach

Informacja z dnia 3.02.2020 r. o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2020 roku zadań publicznych z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

 

Wójt Gminy Chrząstowice informuje, że otwarty konkurs ofert na wykonywanie w 2020 roku zadań publicznych gminy z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w zakresie wspierania organizacji opieki nad dziećmi został rozstrzygnięty. Dotacja w wysokości 100.000,00 zł została przyznana Zgromadzeniu Sióstr Służebniczek NMP z siedzibą w Chrząstowicach ul. Ozimska 3A na wsparcie zadania pod nazwą „Organizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych”.

Wójt Gminy Chrząstowice

Florian Ciecior


 

Informacja z dnia 3.02.2020 r. o przyznaniu dotacji na wsparcie w 2020 r. realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Informuję, że dotację na wsparcie wykonywania w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty zadań publicznych gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej otrzymały następujące Stowarzyszenia:

Lp.

Nazwa stowarzyszenia

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji

1.

Opolski Klub Karate Kyokushin

Organizacja i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć karate kyokushin na terenie gminy Chrząstowice

6.500,00 zł

2.

Ludowy Zespół Sportowy Unia Raszowa - Daniec

Uczestnictwo w rozgrywkach organizowanych przez Opolski Związek Piłki Nożnej oraz organizacja zajęć sportowych dla młodzieży

19.000,00 zł

3.

Stowarzyszenie „Przyszłość Chrząstowic”

Badminton to jest to!3 edycja

9.000,00 zł

4.

Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim

Trenuję piłkę nożną i szlifuję język niemiecki

8.000,00 zł

5.

1. FC Chronstau-Chrząstowice

Udział w rozgrywkach piłki nożnej

43.000,00 zł

6.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór

Gmina Chrząstowice wspiera Nordic Walking – V edycja Marszu i weekendowe zajęcia sportowe dla mieszkańców Gminy

9.000,00 zł

7.

Stowarzyszenie Kalejdoskop

Warsztaty sportowe „Akrobatyczne wygibasy”

5.500,00 zł

 

Wójt  Gminy Chrząstowice
           Florian Ciecior


 

Informacja z dnia 25.02.2020 r. o przyznaniu dotacji na wsparcie w 2020 r. realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Informuję, że dotację na wsparcie wykonywania w 2020 roku zadań publicznych gminy przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego otrzymały następujące stowarzyszenia:

 

Lp.

Nazwa stowarzyszenia

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji

1.

Stowarzyszenie Kalejdoskop, 46-050 Tarnów Opolski, ul. Wapiennicza 5

Warsztaty artystyczne – droga do samorealizacji

13.000,00

2.

Stowarzyszenie „Przyszłość Chrząstowic”, 46-053 Chrząstowice, ul. Ozimska 3 a

Misz-Masz-kulturalnie i twórczo spędzamy czas. 2 edycja

12.000,00

 

Wójt Gminy Chrząstowice
         Florian Ciecior

 


 

Informacja z dnia 25.02.2020 r. o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonywania w 2020 roku zadań publicznych gminy przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych

Informuję, że otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonywania w 2020 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych został rozstrzygnięty. Dotacja w wysokości 18.000,00 zł została przyznana Towarzystwu Społeczno-Kulturalnemu Niemców na Śląsku Opolskim z siedzibą Opolu, ul. M. Konopnickiej 6 na wsparcie realizacji zadania pod nazwą „Podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowej niemieckiej w Gminie Chrząstowice”

 

Wójt  Gminy Chrząstowice
           Florian Ciecior

 


 

Informacja z dnia 28.02.2020 r. o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonywania w 2020 roku zadań publicznych gminy przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w zakresie pomocy społecznej

 

Informuję, że otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonywania w 2020 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w zakresie pomocy społecznej został rozstrzygnięty. Dotacja w wysokości 110.000,00 zł została przyznana Caritas Diecezji Opolskiej z siedzibą Opolu, ul. Szpitalna 5A, na wsparcie realizacji zadania pod nazwą „Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, a w szczególności zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz ambulatoryjnej i domowej rehabilitacji leczniczej”.

 

Wójt  Gminy Chrząstowice
           Florian Ciecior

 


 

×

Zapisz się do Newslettera