Herb Gminy Chrząstowice

Opieka nad zwierzętami bezdomnymi

Realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chrząstowice na rok 2020

Umowę na odławianie bezdomnych zwierząt wraz z oddaniem ich do schroniska na rok 2020 Gmina Chrząstowice zawarła ze Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt „Psia ostoja”, ul. Szkolna 14 Pieczyska, 98-400 Wieruszów.

Umowę na przyjęcie i przetrzymywanie bezdomnych zwierząt wraz z zapewnieniem opieki weterynaryjnej na rok 2020 Gmina Chrząstowice zawarła ze Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt „Psia ostoja”, ul. Szkolna 14 Pieczyska, 98-400 Wieruszów.

Umowę na świadczenie usług weterynaryjnych w zakresie opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych Gmina Chrząstowice na rok 2020 zawarła z Gabinetem Weterynaryjnym lek. wet. Jan Piskoń w Strzelcach Opolskich.

Zgłoszenia bezpańskich zwierząt należy kierować pod nr 77 411 04 10 w godzinach pracy Urzędu Gminy Chrząstowice.

 

×

Zapisz się do Newslettera