Herb Gminy Chrząstowice

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Falmirowice

logo właściwe.jpeg

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

„BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI FALMIROWICE"

Gmina Chrząstowice pozyskała dofinansowanie dla operacji: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Falmirowice” w ramach działania: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020 dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Celem operacji jest rozwój infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Chrząstowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Falmirowice.

Projekt obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej na długości 479 m wraz z 7 przyłączami oraz budową  przepompowni sieciowej ścieków w Falmirowicach.

Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych operacji.

Zakończenie inwestycji planuje się w grudniu 2020 roku.

 

Opracowała: Małgorzata Jagos – podinspektor ds. inwestycji

 


 

logo właściwe.jpeg

 

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Falmirowice

Gmina Chrząstowice zrealizowała zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Falmirowice”  w ramach „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Projekt objął budowę sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej na długości ok. 460 m wraz z 7 przyłączami oraz budową  przepompowni sieciowej ścieków w Falmirowicach.

Koszt całkowity zadania wyniósł ok. 350 tys. zł, z czego Gmina Chrząstowice pozyskała dofinansowanie z PROW na lata 2014-2020 w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych.

 

 

 

 

×

Zapisz się do Newslettera