Herb Gminy Chrząstowice

Szkolenie dla rodziców i opiekunów dzieci z diagnozą FASD - zaproszenie

Centrum Kompleksowej Diagnostyki i Terapii FASD przy Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. św. Ludwika w Krakowie zaprasza na szkolenie dedykowane rodzicom i opiekunom dzieci z postawioną diagnozą FASD. Będzie ono poświęcone szerokiej problematyce opieki, wychowywania i wspierania rozwoju dzieci z tym problemem.

 

Podstawowy cel szkolenia to zwiększenie wiedzy rodziców oraz opiekunów dzieci z rozpoznanym zaburzeniem z kręgu FASD w zakresie natury choroby, jej symptomatologii oraz strategii postępowania oraz wsparcie rodziny w procesie wychowywania dziecka z FASD.

Cel ten zostanie osiągnięty m.in. poprzez psychoedukację czyli wykłady w formie filmów na prywatnym kanale YouTube oraz poprzez konsultacje indywidualne w formie teleporad udzielanych przez specjalistów z różnych dziedzin. Wiedzę uzupełnią materiały szkoleniowe udostępnione w formie elektronicznej oraz publikacja „Ja i dziecko z FASD”.

 

Szkolenie przewidziane jest zarówno dla rodziców, jak i opiekunów dzieci z FASD, a udział w szkoleniu jest bezpłatny. O kwalifikacji decydują kolejność zgłoszeń oraz rozmowa telefoniczna przeprowadzona przez jednego z członków Zespołu ds. FASD. Zakwalifikowane osoby dostaną potwierdzenie udziału w szkoleniu.

 

Formy prowadzenia zajęć:

 

Psychoedukacja

Psychoedukacja prowadzona w formie wykładowej wraz z możliwością zadawania pytań, na które wykładowcy będą odpowiadali w formie pisemnej (w sumie przewidziane są 42 godziny edukacyjne). Wykładowcami będą specjaliści z Centrum Kompleksowej Diagnostyki i Terapii FASD przy Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. św. Ludwika w Krakowie, Oddziału Klinicznego Psychiatrii Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz specjaliści różnych krakowskich i małopolskich ośrodków od wielu lat zajmujący się diagnozowaniem i terapią dzieci i młodzieży z zaburzeniami w rozwoju, publikujący podręczniki dla terapeutów i opiekunów, dotyczące tej problematyki.

Konsultacje indywidualne

Konsultacje w formie teleporad udzielane będą przez specjalistów z różnych dziedzin (m.in. psychiatra, psycholog, prawnik, pediatra, neurologopeda) w zależności od indywidualnych potrzeb uczestników szkolenia. Każdy z uczestników szkolenia otrzyma jedną godzinę konsultacji przy założeniu, że pary będą uczestniczyć w konsultacjach razem. Konsultacje będą udzielane wg uzgodnionego z uczestnikami szkolenia harmonogramu.

Ramowy plan zajęć:

Piątek:

udostępnienie wykładów i materiałów edukacyjnych

Sobota:

psychoedukacja w formie wykładów

16.00 – 18.00 dyżur telefoniczny koordynatora szkolenia, w celu zebrania pytań do wykładowców od uczestników szkolenia

 

Niedziela:

psychoedukacja w formie wykładów

16.00 – 18.00 dyżur telefoniczny koordynatora szkolenia, w celu zebrania pytań do wykładowców od uczestników szkolenia

 

W celu zgłoszenia swojego udziału w szkoleniu, prosimy o przesłanie do 12 lipca 2020 r.

 

r. wiadomości na adres mailowy: . W mailu prosimy o podanie imienia i nazwiska, adresu mailowego oraz aktualnego numeru telefonu.

 

 

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020

 

×

Zapisz się do Newslettera