Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Jak segregować śmieci?

Szanowni Mieszkańcy, w związku z licznymi  powiadomieniami Firmy Remondis  Sp. z o.o. Opole o braku selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie niektórych nieruchomości gminy, przypominamy o obowiązku właścicieli polegającym na zbieraniu odpadów komunalnych w sposób selektywny. 

Odpady przekazywane do odbioru firmie świadczącej wywóz i ich zagospodarowanie bywają wymieszane i umieszczane w pojemnikach na odpady segregowane niezgodnie z zasadami segregacji, wobec czego nie mogą zostać przekazane do recyklingu. Zdarzają się przypadki umieszczania odpadów budowlanych, odpadów kuchennych, przeterminowanych leków w pojemniku z żółtą klapą;  zużytych pampersów, popiołu w pojemniku na odpady bio, odpadów bio w pojemniku na papier itd.  

Jeżeli nie będzie spełniony warunek selektywnego zbierania odpadów komunalnych, wójt, na podstawie powiadomienia, będzie miał obowiązek wszczęcia postępowania w sprawie określenia wysokości opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Przypominamy, że obowiązek selektywnego zbierania odpadów wynika z  art. 5 ust 1  pkt  3  ustawy z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Po co segregować śmieci?

Zrozumienie istoty segregowania śmieci i wyrobienie odpowiednich nawyków spowoduje, że recykling będzie coraz bardziej powszechny i efektywny. Dzięki temu ograniczymy ilość śmieci, odzyskamy materiały i surowce, a tym samym zapobiegniemy dewastacji środowiska naturalnego.

Najważniejsze korzyści:

· redukcja ilości odpadów na wysypiskach i docelowo zmniejszenie kosztów ich utrzymania przez gminy

· mniejsze obciążenie środowiska naturalnego (m.in. wody, powietrza, gleb)

· ograniczenie ilości odpadów niebezpiecznych na wysypiskach

· obniżenie zużycia surowców naturalnych

· ponowne wykorzystanie materiałów i surowców lub ich przetworzenie na nowe

· zmniejszenie zużycia energii i redukcja wydatków.

 

Mamy nadzieję, że zamieszczone poniżej materiały ułatwią właściwą segregację śmieci.

 

Brak opisu obrazka

PDFSEGREGUJEMY ŚMIECI.pdf (889,76KB)
 

PAPIER (niebieski kontener)
Wrzucamy:
- opakowania z papieru lub tektury;
- gazety i czasopisma;
- katalogi, prospekty, foldery, ulotki;
- papier szkolny i biurowy;
- książki i zeszyty;
- torebki i worki papierowe;
- papier pakowy.
Nie wrzucamy:
- papieru powlekanego folią i kalką;
- kartonów po mleku i napojach;
- pieluch jednorazowych i podpasek;
- pampersów i podkładek;
- worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych;
- tapet;
- innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

 

TWORZYWA SZTUCZNE I METALE (żółty kontener)
Wrzucamy:
- odkręcone i zgniecione butelki po napojach;
- opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (np. szamponach, proszkach; płynach do mycia naczyń itp.);
- opakowania po produktach spożywczych;
- plastikowe zakrętki;
- plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie;
- plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach;
- puszki po napojach, sokach;
- puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy);
- złom żelazny i metale kolorowe;
- metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników;
- folię aluminiową;
- kartoniki po mleku i napojach - wielomateriałowe odpady opakowaniowe.
Nie wrzucamy:
- strzykawek, wenflonów i innych artykułów medycznych;
- odpadów budowlanych i rozbiórkowych;
- nieopróżnionych opakowań po lekach i farbach, lakierach i olejach;
- zużytych baterii i akumulatorów;
- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).
Zaleca się opróżnić i zgnieść tworzywa sztuczne przed wrzuceniem do worka. Nie trzeba ich myć!

 


SZKŁO (zielony kontener)
Wrzucamy:
- butelki i słoiki szklane po napojach i żywności;
- butelki po napojach alkoholowych;
- szklane opakowania po kosmetykach.
Nie wrzucamy:
- szkła stołowego – żaroodpornego;
- ceramiki, doniczek
- zniczy z zawartością wosku;
- żarówek i świetlówek;
- szkła kryształowego;
- reflektorów;
- nieopróżnionych opakowań po lekach, olejach, rozpuszczalnikach;
- termometrów i strzykawek;
- monitorów i lamp telewizyjnych;
- szyb okiennych i zbrojonych;
- szyb samochodowych;
- luster i witraży;
- fajansu i porcelany
- innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).
Zaleca się wrzucać opakowania opróżnione z produktu, bez zakrętek, starać się nie tłuc szkła.

 

BIOODPADY (kompostownik/brązowy kontener)
Wrzucamy:
- gałęzie drzew i krzewów;
- liście, kwiaty i skoszoną trawę, trociny i korę drzew;
- resztki jedzenia, odpady warzywne i owocowe (obierki, fusy po kawie i herbacie, skorupki jajek, zepsute przetwory)
Nie wrzucamy:
- kości, mięsa i padliny zwierząt;
- ziemi i kamieni
- oleju jadalnego;
- drewna impregnowanego;
- płyt wiórowych i MDF;
- leków;
- odchodów zwierząt;
- popiołu z węgla kamiennego;
- innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

 

Brak opisu obrazka

 

WSZYSTKO, CZEGO NIE UDAŁO SIĘ ROZDZIELIĆ DO WYŻEJ WYMIENIONYCH POJEMNIKÓW WRZUCAMY DO POJEMNIKA NA ODPADY ZMIESZANE (czarny kontener).

 

 

 

Prosimy o niewrzucanie gruzu i odpadów poremontowych do pojemników z szarą klapą przeznaczonych na odpady zmieszane!

Firma Remondis Opole Sp. z o. o. świadcząca usługę w zakresie odbioru i wywozu odpadów komunalnych na terenie gminy, nie będzie odbierać odpadów zmieszanych, jeśli w pojemniku znajdą się wyżej wymienione odpady. Jeśli w trakcie opróżniania dojdzie do uszkodzenia pojemnika zawierającego niewłaściwą frakcję odpadów, kosztem wymiany pojemnika zostanie obciążony właściciel nieruchomości. 

Gruz i odpady poremontowe w ilości do 150 kg właściciel nieruchomości może raz w roku nieodpłatnie przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w Chrząstowicach przy ul. Ozimskiej 2b.

W przypadku posiadania większej ilości odpadów budowlanych i rozbiórkowych należy bezpośrednio w firmie Remondis zamówić na własny koszt odpowiedni kontener lub pojemnik typu Big – Bag.

 

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH - Chrząstowice, ul. Ozimka 2b
Odpadami komunalnymi, które mogą być przekazywane do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych są: odpady poremontowe i budowlane; odpady wielkogabarytowe (tj. meble, wyposażenie wnętrz, itp.); zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (pralki, lodówki, telewizory, radioodbiorniki, komputery, kalkulatory, itp.); zużyte baterie i akumulatory; przeterminowane lekarstwa, strzykawki itp.; opony; odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych (pozostałości farb, lakierów, rozpuszczalników, kwasów, olejów, płynów do chłodnic, itp.). Odpady ulegające biodegradacji w postaci gałęzi i krzewów muszą być rozdrobnione. Meble muszą być rozkręcone i rozmontowane.
NIE PRZYJMUJEMY: papy, wełny mineralnej, części po rozbiórce samochodów oraz odpadów powstałych w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej.
PSZOK czynny jest w poniedziałek od 11.00 do 13.00 oraz w środę od 15.00 do 17.00.

 

PRZYPOMINAMY, że naszej stronie internetowej znajdą Państwo:

- szczegółowe informacje dot. stawek i zmian w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi - tutaj

- harmonogram wywozu śmieci - tutaj

- druki deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - tutaj

- informację na temat funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - tutaj