Herb Gminy Chrząstowice

Konkursy z nagrodami

Oddział Regionalny KRUS w Opolu zaprasza i zachęca do udziału w konkursach:

- Konkurs na rymowankę o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym. 20 autorów najlepszych rymowanek zostanie uhonorowanych nagrodami rzeczowymi o wartości  ok. 300 zł. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 11-14 lat. Prace konkursowe należy przesłać na adres e-mail: w terminie do dnia 31.08.2020 r. do godz. 24:00

KONKURS.jpeg

 

- II Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży pod hasłem ,,Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rolnika”. Konkurs adresowany jest do młodzieży z terenów wiejskich, obejmuje uczniów w wieku 15- 24 lata i będzie trwał od 30.06.2020 r. do 30.09.2020 r.

KONKURS2.jpeg

×

Zapisz się do Newslettera