Herb Gminy Chrząstowice

Upamiętnienie rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

1 sierpnia 2020 roku o godzinie 17:00 w ramach przeprowadzenia treningu wojewódzkiego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz wojewódzkiego systemu wykrywania i alarmowania uruchomione zostaną na terenie Gminy Chrząstowice syreny alarmowe zlokalizowane przy remizach Ochotniczych Straży Pożarnych (Chrząstowice, Daniec, Dębie, Dębska Kuźnia, Falmirowice i Suchy Bór) celem upamiętnienia 76 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

 

 Wójt Gminy Chrząstowice

Florian Ciecior

 

×

Zapisz się do Newslettera