Herb Gminy Chrząstowice

„Przebudowa budynku świetlicy POD LIPAMI w Dębskiej Kuźni”

logo właściwe.jpeg

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

 

„Przebudowa budynku świetlicy POD LIPAMI w Dębskiej Kuźni”

Gmina Chrząstowice pozyskała dofinansowanie dla operacji: Przebudowa budynku świetlicy POD LIPAMI w Dębskiej Kuźni” w ramach działania: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020 dla operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”. Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Celem operacji jest utworzenie funkcjonalnej świetlicy w Dębskiej Kuźni w Gminie Chrząstowice poprzez przebudowę budynku usługowo-mieszkalnego.

Projekt obejmuje przebudowę budynku przy ul. Kolonia 12 w Dębskiej Kuźni polegającą m.in. na:

  • wykonaniu nowej konstrukcji dachu,
  • wymianie stolarki okiennej i drzwiowej,
  • dociepleniu budynku,
  • wymianie instalacji elektrycznej i wykonaniu instalacji ogniw fotowoltaicznych,
  • wymianie instalacji wod.-kan.,
  • wykonaniu instalacji gazowej i wymianie instalacji grzewczej,
  • robotach wykończeniowych wewnątrz budynku, 
  • zakupie wyposażenia świetlicy.

Dzięki przebudowie powstanie wielofunkcyjna sala wraz z zapleczem socjalnym.

Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych operacji.

Zakończenie inwestycji planuje się w pierwszej połowie 2021 roku.

 

Opracowała: Małgorzata Jagos - podinspektor ds. inwestycji

 

×

Zapisz się do Newslettera