Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„Przebudowa budynku świetlicy POD LIPAMI w Dębskiej Kuźni”

Brak opisu obrazka

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

 

„Przebudowa budynku świetlicy POD LIPAMI w Dębskiej Kuźni”

Gmina Chrząstowice pozyskała dofinansowanie dla operacji: Przebudowa budynku świetlicy POD LIPAMI w Dębskiej Kuźni” w ramach działania: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020 dla operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”. Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Celem operacji jest utworzenie funkcjonalnej świetlicy w Dębskiej Kuźni w Gminie Chrząstowice poprzez przebudowę budynku usługowo-mieszkalnego.

Projekt obejmuje przebudowę budynku przy ul. Kolonia 12 w Dębskiej Kuźni polegającą m.in. na:

 • wykonaniu nowej konstrukcji dachu,
 • wymianie stolarki okiennej i drzwiowej,
 • dociepleniu budynku,
 • wymianie instalacji elektrycznej i wykonaniu instalacji ogniw fotowoltaicznych,
 • wymianie instalacji wod.-kan.,
 • wykonaniu instalacji gazowej i wymianie instalacji grzewczej,
 • robotach wykończeniowych wewnątrz budynku, 
 • zakupie wyposażenia świetlicy.

Dzięki przebudowie powstanie wielofunkcyjna sala wraz z zapleczem socjalnym.

Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych operacji.

Zakończenie inwestycji planuje się w pierwszej połowie 2021 roku.

 

Opracowała: Małgorzata Jagos - podinspektor ds. inwestycji

 


 

Brak opisu obrazka

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

"Przebudowa budynku świetlicy POD LIPAMI w Dębskiej Kuźni"

W czerwcu  zakończono realizację zadania związanego z przebudową budynku usługowo-mieszkalnego w Dębskiej Kuźni przy ul. Kolonia 12 na funkcjonalną świetlicę wiejską wraz z zapleczem socjalnym. W ramach inwestycji wykonano m.in. konstrukcję dachu wraz z nowym pokryciem dachowym, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, a budynek docieplono. Wymienione zostały instalacje, m.in.: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, grzewcza, gazowa, a na dachu zamontowano ogniwa fotowoltaiczne. Ponadto zrealizowano roboty wykończeniowe wewnątrz budynku oraz zakupiono wyposażenie świetlicy, m.in. 15 stołów, 70 krzeseł, projektor multimedialny oraz wyposażenie pomieszczenia socjalnego. Wartość inwestycji to ok. 800 tys. zł, z czego 63,63 % kosztów kwalifikowanych stanowi dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.