Herb Gminy Chrząstowice

Zmiana kwot przychodu decydujących o zwiększeniu lub zmniejszeniu emerytur i rent

Zmiana kwot przychodu decydujących o zwiększeniu lub zmniejszeniu emerytur i rent

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie informuje, że Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Komunikatem z dnia 11 sierpnia 2020 r. ogłosił,
iż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w II  kwartale 2020 r. wyniosło  5 024 zł 48 gr.

W związku z powyższym zgodnie  z komunikatem Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 sierpnia 2020 r. od dnia 01 września 2020 r. kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zwiększeniu emerytur i rent wynoszą:

  • 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kw. 2020 r.
    wynosi 3 517 zł 20 gr.,
  • 130% tego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kw. 2020 r. wynosi 6 531 zł 90 gr.

 

źródło: www.krus.gov.pl

 

 

×

Zapisz się do Newslettera