Herb Gminy Chrząstowice

Zmiana kwot przychodu decydujących o zwiększeniu lub zmniejszeniu emerytur i rent

Zmiana kwot przychodu decydujących o zwiększeniu lub zmniejszeniu emerytur i rent

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie informuje, że Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Komunikatem z dnia 10 sierpnia 2021 r. ogłosił,
iż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w II  kwartale 2021 r. wyniosło  5 504 zł 52 gr.

W związku z powyższym zgodnie z komunikatem Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 sierpnia 2021 r. od dnia 01 września 2021 r. kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zwiększeniu emerytur i rent wynoszą:

70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kw. 2021 r. wynosi 3 853 zł 20 gr.

130% tego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kw. 2021 r. wynosi 7 155 zł 90 gr.

 

Opracowała:

Iwona Porowska

Kierownik Wydziału Świadczeń OR KRUS w Opolu

 

 

 

 

×

Zapisz się do Newslettera