Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Koordynatorzy ds. dostępności w Gminie Chrząstowice

Wójt Gminy Chrząstowice informuje o wyznaczeniu:
1. Pani Anny Wojdyły na Koordynatora ds. dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej
2. Pana Pawła Szymskiego na Koordynatora ds. dostępności cyfrowej.

Podstawa prawna:
Realizacja obowiązku nałożonego na wszystkie podmioty publiczne przez ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062).

Zadania koordynatorów ds. dostępności:
1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez gminę Chrząstowice,
2) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy,
3) monitorowanie działalności jednostek organizacyjnych gminy Chrząstowice w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Uwagi i wnioski można zgłaszać:
1) w zakresie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej: pisemnie na adres - Urząd Gminy Chrząstowice, ul Dworcowa 38, 46-053 Chrząstowice; telefonicznie pod nr 774110408; elektronicznie na email:

2) w zakresie dostępności cyfrowej: pisemnie na adres - Urząd Gminy Chrząstowice, ul Dworcowa 38, 46-053 Chrząstowice; telefonicznie pod nr 774110419, elektronicznie na email: