Herb Gminy Chrząstowice

Informacja o uzyskaniu dofinansowania na usuwanie azbestu

Wójt Gminy Chrząstowice informuje, że uzyskano dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie "Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Chrząstowice – w roku 2020”, umowa dotacji Nr 294/2020/G-09/OZ-ZOA-D z dnia 6 sierpnia 2020 r.

Całkowita wartość zadania wyniosła  10 717,92 zł w tym:

  1. Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w w Warszawie oraz Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu wyniosła 5789,00 zł.
  2. Udział własny mieszkańców wyniósł 4928,92 zł.

 

×

Zapisz się do Newslettera