Herb Gminy Chrząstowice

Ogłoszenie z dnia 20.10.2020 r. o konsultacjach społecznych

KONSULTACJE

projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Chrząstowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok

 

Wójt Gminy Chrząstowice

zaprasza organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty do konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Chrząstowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.

Uchwała będzie stanowić podstawę współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi  uprawnionymi podmiotami. Sposób, tryb i terminy konsultacji określa zarządzenie nr 269.2020 Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 20 października 2020 r. (do pobrania w załączeniu).

Chrząstowice, 20 października 2020 r.

Wójt Gminy Chrząstowice
Florian Ciecior

 

PDFZarządzenie nr 269.2020.pdf
PDFFormularz zgłaszania uwag i wniosków.pdf
DOCXFormularz zgłaszania uwag i wniosków.docx
PDFProjekt uchwały.pdf
PDFKlauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych.pdf
 

 

×

Zapisz się do Newslettera