Herb Gminy Chrząstowice

KOMUNIKAT ws. WSTRZYMANIA BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI KLIENTÓW

Mieszkańcy Gminy Chrząstowice

informuję, iż w związku ze stwierdzonym w siedzibie Gminy Chrząstowice ogniskiem zakażenia SARS-CoV-2

z dniem 29 października 2020 r. do odwołania

WSTRZYMUJĘ bezpośrednie przyjmowanie klientów.

 

W związku z powyższym:

1. Wszelkie pisma, wypełnione wnioski zawierające komplet wymaganych dokumentów wraz z dowodami wpłaty składa się:

·         drogą elektroniczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP

·         za pośrednictwem poczty,

·        przed budynkiem Urzędu Gminy (urna – za wyjątkiem spraw USC, ewidencji ludności i dowodów osobistych)

2. Do Państwa dyspozycji jesteśmy pod numerem telefonu: 774219613 oraz za  pośrednictwem e-mail:

3. By załatwić sprawę w konkretnym referacie, prosimy o kontakt telefoniczny:

 

Urząd Stanu Cywilnego, sprawy obywatelskie, dowody osobiste

–rejestracja urodzeń i zgonów, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym w celu uzgodnienia godziny – tel.77 411-04-20,

- wnioski o wydanie nowego dowodu osobistego można składać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP;

- wnioski w sprawie wydania odpisów lub zaświadczeń można wysłać pocztą tradycyjną lub przez ePUAP).


Podatki: informacje w sprawach pilnych  można uzyskać drogą telefoniczną (tel. 77 411-04-05; 661-244-545 lub drogą elektroniczną: , .


Działalność gospodarcza: informacje i umówienie wizyty pod tel. 77411-04-12  lub drogą elektroniczną:


Podatek od środków transportowych, sprawy związane z pochówkiem: kontakt tel. 77 411-04-15 lub drogą elektroniczną:


Gospodarowanie odpadami komunalnymi: kontakt tel. 77 411-04-15 lub drogą elektroniczną oraz


Rolnictwo, ochrona środowiska, decyzje środowiskowe, bezdomne zwierzęta: kontakt tel. 77 411-04-10 lub drogą elektroniczną:


Budownictwo, inwestycje - kontakt: tel. 77 411-04-13 lub drogą elektroniczną


Gospodarka komunalna, drogi - kontakt tel. 77 411-04-08 lub drogą elektroniczną:


Przetargi, zagospodarowanie przestrzenne: kontakt tel. 77 411-04-03 lub drogą elektroniczną:


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – przyjmowanie wniosków, wydawanie decyzji, zaświadczeń, etc. – sprawy prosimy załatwiać telefonicznie tel. 77 421-92-20, korespondencyjnie lub drogą elektroniczną: ).

Jednocześnie informujemy, że pracownicy socjalni dyżurują pod nr telefonu 77 421-92-20 i prosimy o zgłaszanie osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych, gdyż angażujemy się w niesienie pomocy w codziennych czynnościach takich jak: zakupy i zaopatrzenie w leki, jeśli taka pomoc nie może być udzielona przez najbliższe otoczenie (rodzina, sąsiedzi).


Gminny Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień w Chrząstowicach do odwołania zawiesza swoją działalność w siedzibie Urzędu Gminy Chrząstowice.

Jednocześnie przypominamy, że istnieje możliwość korzystania z Telefonu Zaufania:

- w każdy wtorek od godz. 16.00 do godz. 20.00, pod nr tel. 691855583 – mgr Ilona Piniaś

- w każdy czwartek od godz. 16.00 do godz. 19.00, pod nr tel. 604580514 – mgr Iwona Bereziuk


4. KASA w Urzędzie jest ZAMKNIĘTA

  Płatności należy dokonywać wyłacznie za pośrednictwem bankowości elektronicznej:

1.      zobowiązania podatkowe, przelewem na indywidualne konto bankowe wskazane w decyzji podatku na rok 2020;

2.      opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przelewem na indywidualne konto bankowe wskazane w blankietach opłat na rok 2020;

3.      dochody (np. oplata skarbowa, czynsz itp.) na konto:

Bank: BS w Leśnicy Filia Chrząstowice

SWIF: POLU PL PR

IBAN: PL 93 8907 1063 2008 7006 6514 0002


 

W trosce o bezpieczeństwo klientów oraz pracowników Urzędu Gminy Chrząstowice proszę o wyrozumiałość.

Wszystkie informacje na temat bieżącej sytuacji można śledzić na stronie www.gov.pl/web/koronawirus

 

Wójt Gminy Chrząstowice

           Florian Ciecior

×

Zapisz się do Newslettera