Herb Gminy Chrząstowice

Informacja o możliwości pozyskania sprzętu komputerowego do nauki zdalnej

Drodzy rodzice/opiekunowie uczniów!

Jest możliwość pozyskania używanego, ale sprawnego sprzętu komputerowego do nauki zdalnej z Fundacji Sarigato. Aby otrzymać należy osobiście wypełnić formularz https://forms.gle/Qn83rBeag4YzF9zM6

Sprzęt przekazany zostanie bezpłatnie, w formie umowy darowizny z rodzicem (prawnym opiekunem).

Ma dotrzeć do osób, które najbardziej go potrzebują, dlatego w zgłoszeniu należy podać informacje od jakiej placówki otrzymało się formularz (można wpisać szkołę) oraz przedstawić ogólną (trudną) sytuację, która kwalifikować będzie do przydzielenia sprzętu.

Zachęcamy do skorzystania z takiej możliwości wsparcia!

×

Zapisz się do Newslettera