Herb Gminy Chrząstowice

W Dębskiej Kuźni powstaje świetlica

Ruszył remont "Baru pod lipami" w Dębskiej Kuźni. Mieszczący się na ulicy Kolonii budynek po dawnym barze stanie się wkrótce miejscem spotkań, nauki i zabaw dla mieszkańców sołectwa - powstanie tam świetlica wiejska.

Przedsięwzięcie obejmuje: wykonanie nowej konstrukcji dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, dociepleniu budynku, wymianę instalacji elektrycznej i wykonaniu instalacji ogniw fotowoltaicznych, wymianę instalacji wod.-kan., wykonanie instalacji gazowej i wymianie instalacji grzewczej, roboty wykończeniowe wewnątrz budynku oraz zakup wyposażenia świetlicy.

Prace wykonywane są w ramach zadania "Przebudowa budynku świetlicy POD LIPAMI w Dębskiej Kuźni” w ramach działania: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020 dla operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”. Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na które gmina Chrząstowice pozyskała dofinansowanie w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych operacji. Inwestycja ma zostać zakończona w pierwszej połowie 2021 r.

Szczegółowe informacje na temat zadania "Przebudowa budynku POD LIPAMI w Dębskiej Kuźni"

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć na profilu Stowarzyszenia Przyjaciół Dębskiej Kuźni na Facebooku.

Materiał Chrząstowice TV

×

Zapisz się do Newslettera