Herb Gminy Chrząstowice

„Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością”

Fundacja Flexi Mind rozpoczyna rekrutację do Programu „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością” – edycja 2020-2021.

 

Program „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością” – edycja 2020-2021 jest finansowany z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Rekrutacja do Programu trwa od 14 do 31.01.2021 r.

Opieka wytchnieniowa to:

  • doraźna, czasowa pomoc w opiece nad osobami z niepełnosprawnością,
  • specjalistyczne poradnictwo psychologiczne lub terapeutyczne, nauka pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki.

Dla kogo:

100 członków/-iń rodzin lub opiekunów/-ek prawnych z województwa opolskiego sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności albo orzeczeniem równoważnym.

 

Termin realizacji:

1.01. – 31.12.2021 r.

 

Zakres wsparcia:

  1. Usługi opieki wytchnieniowej realizowane w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością w formie pobytu dziennego – do 240 godzin rocznie.
  2. Usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego realizowane w ośrodku/placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnością wpisanej do rejestru właściwego wojewody od 2 do 14 dni w roku.
  3. Usługi opieki wytchnieniowej w formie specjalistycznego poradnictwa, nauki pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki – do 20 godzin w roku.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o zapoznanie się z Zasadami realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością” – edycja 2020-2021 dostępnymi na stronie www.fleximind.pl.

Informacji udziela: p. Iwona Niedojadło, koordynatorka Programu, tel. 502 533 647, e-mail: .

 

PDFInstrukcja_do_oceny_stanu_OzN_wg skali FIM.pdf
PDFZasady realizacji opieki wytchnieniowej_Flexi Mind.pdf
DOCXZalacznik 3_Karta_pomiaru_niezależności_funkcjonalnej.docx
DOCXZalacznik 2_Deklaracja uczestnictwa.docx
DOCXZalacznik 1_Karta_zgłoszenia_do_Programu.docx
 

×

Zapisz się do Newslettera