Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o złożonych ofertach

Informacja z dnia 25.01.2021 r. o ofertach złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie w 2021 r. realizacji zadań publicznych z nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

Informuję, że w otwartym konkursie ofert na wsparcie wykonywania w 2021 roku zadań publicznych gminy przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania wpłynęła oferta pn.”Ochronić wychowując” złożona przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej z siedzibą w Leśnicy ul. Klasztorna 2 .

Wnioskowana kwota dotacji 120 000,00 zł

Wójt  Gminy Chrząstowice
                                                                                                                                                                               Florian Ciecior


 

Informacja z dnia 27.01.2021 r. o ofertach złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie w 2021 r. realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Informuję, że w otwartym konkursie ofert na wsparcie wykonywania w 2021 roku zadań publicznych gminy przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wpłynęły następujące oferty:

Lp.

Nazwa stowarzyszenia

Nazwa zadania

Wnioskowana kwota dotacji

1.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór, ul. Szkolna 2/2, 46-056 Suchy Bór

Rajd Sportowo-rekreacyjny Wyzwanie i zajęcia sportowe dla mieszkańców Gminy

18 070,00

2.

Ludowy Zespół Sportowy Unia Raszowa - Daniec, ul. Dębskiej Kuźni 11, 46-053 Daniec

Uczestnictwo w rozgrywkach organizowanych przez Opolski Związek Piłki Nożnej oraz organizacja zajęć sportowych dla młodzieży

32 038,00

3.

Stowarzyszenie Kalejdoskop, ul. Wapiennicza 5, 46-050 Tarnów Opolski

Warsztaty sportowe – akrobatyczne wygibasy ed. 3

8 800,00

4.

Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim, ul. M. Konopnickiej 6, 45-004 Opole

Być jak Robert Lewandowski - Trenuję piłkę nożną i szlifuję język niemiecki

16 000,00

5.

1. FC Chronstau-Chrząstowice, ul. Ozimska 3a, 46-053 Chrząstowice

Popularyzowanie gry w piłkę nożną wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, szkolenia, współzawodnictwo, udział w rozgrywkach piłkarskich na szczeblu regionalnym i lokalnym.

59 510,00

6.

Opolski Klub Karate Kyokushin, ul. Chabrów 52, 45-221 Opole

Organizacja i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć karate kyokushin na terenie Gminy Chrząstowice

9 000,00

7.

Stowarzyszenie „Przyszłość Chrząstowic”, ul. Ozimska 3 a, 46-053 Chrząstowice

Badminton to jest to! 4 edycja

20 748,11

8.

Klub Siatkarski Volley Chrząstowice, u. Pawlety 26, 46-053 Suchy Bór

Siatkówka moją ścieżką zdrowia

6 588,00

Wójt  Gminy Chrząstowice

Florian Ciecior
                                               


 

Informacja z dnia 03.02.2021 r. o ofertach złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie w 2021 realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej

Informuję, że w otwartym konkursie ofert na wsparcie wykonywania w 2021 r. zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w zakresie pomocy społecznej wpłynęły następujące oferty:

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Wnioskowana kwota dotacji

1.

Caritas Diecezji Opolskiej,

ul. Szpitalna 5a, 45-010 Opole

Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, a w szczególności zapewnienie ambulatoryjnej i domowej rehabilitacji leczniczej

110.000,00

Wójt Gminy Chrząstowice

         Florian Ciecior


 

Informacja z dnia 11.02.2021 r. o ofertach złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie wykonywania w 2021 roku zadań publicznych gminy przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Informuję, że w otwartym konkursie ofert na wsparcie wykonywania w 2021 roku zadań publicznych gminy przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego wpłynęły następujące oferty:

 

Lp.

Nazwa stowarzyszenia

Nazwa zadania

Wnioskowana kwota dotacji

1.

Stowarzyszenie Kalejdoskop, 46-050 Tarnów Opolski,         ul. Wapiennicza 5

Hałas&Harmony – magia tańca

15.000,00

2.

Stowarzyszenie Przyjaciół Dębskiej Kuźni, 46-053 Dębska Kuźnia, ul. Kolonia 8

Misz-Masz-kulturalnie spędzamy czas

7.000,00

3.

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim, 46-004 Opole, ul. M. Konopnickiej 6

Życie kulturowe w obiektywie

4.100,00

Wójt Gminy Chrząstowice
          Florian Ciecior


 

Informacja z dnia 11.02.2021 r. o ofertach złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie wykonywania w 2021 roku zadań publicznych gminy przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych

 

Informuję, że w otwartym konkursie ofert na wsparcie wykonywania w 2021 roku zadań publicznych gminy przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych wpłynęła oferta pod tytułem „Działalność kulturalna Mniejszości Niemieckiej w Gminie Chrząstowice” złożona przez Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim z siedzibą w Opolu, ul. M. Konopnickiej 6.

Wnioskowana kwota dotacji: 25.000,00 zł

Wójt  Gminy Chrząstowice
           Florian Ciecior


 

Informacja z dnia 11.02.2021 r. o ofertach złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie wykonywania w 2021 roku zadań publicznych gminy przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Informuję, że w otwartym konkursie ofert na wsparcie wykonywania w 2021 roku zadań publicznych gminy przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym wpłynęły następujące oferty:

Lp.

Nazwa stowarzyszenia

Nazwa zadania

Wnioskowana kwota dotacji

1.

Opolski Klub Karate Kyokushin, ul. Chabrów 52,          45-221 Opole

Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z gminy Chrząstowice

12.800,00

2.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór,  ul. Szkolna 2/2, 46-053 Suchy Bór

Wyjść z izolacji! Kompleksowy program profilaktyki antyalkoholowej dla mieszkańców Gminy Chrząstowice

13.550,00

3.

Stowarzyszenie MONAR,ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa

Gmina Chrząstowice wspiera zdrowe relacje dziecka z rodzicem

14.130,00

4.

Fundacja centrum Działań Profilaktycznych,                  ul Kościuszki 39a, 32-020 Wieliczka

Rekomendowany Program Unplugged – realizacja programu w klasach

20.000,00

5.

Stowarzyszenie Kalejdoskop, ul. Wapiennicza 5, 46-050 Tarnów Opolski

„Przed, w trakcie i po” – psychologiczny aspekt padnemii

11.350,00

Wójt Gminy Chrząstowice
                                                                                                                                                                                                         Florian Ciecior