Herb Gminy Chrząstowice

XXIII sesja Rady Gminy Chrząstowice

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, że w dniu 3 lutego 2021 r. (środa) o godz. 15.00 odbędzie się XXIII sesja Rady Gminy Chrząstowice (sesja zdalna)

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta i Zastępcy Wójta.
3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej stałych Komisji Rady Gminy.
4. Przyjęcie sprawozdania za rok 2020 z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Chrząstowice.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NIWKI-2.
6. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrząstowice na 2021 rok.
7. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
8. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
11. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Gminy Chrząstowice.
12. Zamknięcie obrad.


Z projektami uchwał będącymi przedmiotem obrad można zapoznać się na stronie internetowej: www.chrzastowice.bip.net.pl, w dziale „Prawo lokalne” - „Projekty uchwał Rady Gminy” oraz na portalu eSesja Gminy Chrząstowice www.chrzastowice.esesja.pl.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Krzysztof Warzecha

×

Zapisz się do Newslettera