INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU OFERT
NA WSPARCIE W 2021 ROKU REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE NAUKI, SZKOLNICTWA WYŻSZEGO, EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA


Wójt Gminy Chrząstowice informuje, że konkurs na wsparcie w 2021 roku realizacji zadań publicznych w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania” został rozstrzygnięty.

Oferta złożona przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej z siedzibą w Leśnicy ul. Klasztorna 2, otrzyma wnioskowaną dotację w wysokości 120.000,00 zł, na zadanie pod nazwą „Ochronić wychowując”.

Wójt  Gminy Chrząstowice

Florian Ciecior

 


 

Informacja z dnia 05.02.2021 r. o wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2021 realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej

 

Informuję, że w otwartym konkursie ofert na wsparcie wykonywania w 2021 r. zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w zakresie pomocy społecznej przyznano dotację:

 

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji

1.

Caritas Diecezji Opolskiej,

ul. Szpitalna 5a, 45-010 Opole

Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, a w szczególności zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz ambulatoryjnej i domowej rehabilitacji leczniczej

110.000,00

 

Wójt Gminy Chrząstowice

         Florian Ciecior

 


 

Informacja z dnia 11.02.2021 r. o przyznaniu dotacji na wsparcie w 2021 r. realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Informuję, że dotację na wsparcie wykonywania w 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty zadań publicznych gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej otrzymały następujące Stowarzyszenia:

Lp.

Nazwa stowarzyszenia

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji

1.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór, ul. Szkolna 2/2, 46-056 Suchy Bór

Rajd Sportowo-rekreacyjny Wyzwanie i zajęcia sportowe dla mieszkańców Gminy

7.000,00

2.

Ludowy Zespół Sportowy Unia Raszowa - Daniec, ul. Dębskiej Kuźni 11, 46-053 Daniec

Uczestnictwo w rozgrywkach organizowanych przez Opolski Związek Piłki Nożnej oraz organizacja zajęć sportowych dla młodzieży

24.000,00

3.

Stowarzyszenie Kalejdoskop, ul. Wapiennicza 5, 46-050 Tarnów Opolski

Warsztaty sportowe – akrobatyczne wygibasy ed. 3

5.500,00

4.

Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim, ul. M. Konopnickiej 6, 45-004 Opole

Być jak Robert Lewandowski - Trenuję piłkę nożną i szlifuję język niemiecki

9.000,00

5.

1. FC Chronstau-Chrząstowice, ul. Ozimska 3a, 46-053 Chrząstowice

Popularyzowanie gry w piłkę nożną wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, szkolenia, współzawodnictwo, udział w rozgrywkach piłkarskich na szczeblu regionalnym i lokalnym.

48.000,00

6.

Opolski Klub Karate Kyokushin, ul. Chabrów 52, 45-221 Opole

Organizacja i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć karate kyokushin na terenie Gminy Chrząstowice

6.500,00

7.

Stowarzyszenie „Przyszłość Chrząstowic”, ul. Ozimska 3 a, 46-053 Chrząstowice

Badminton to jest to! 4 edycja

6.000,00

8.

Klub Siatkarski Volley Chrząstowice, ul. Pawlety 26, 46-053 Suchy Bór

Siatkówka moją ścieżką zdrowia

4.000,00

 

Wójt  Gminy Chrząstowice
           Florian Ciecior

 


 

Informacja z dnia 2.03.2021 r. o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonywania w 2021 roku zadań publicznych gminy przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych

 

Wójt Gminy Chrząstowice informuje, że otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonywania w 2021 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych został rozstrzygnięty. Dotacja w wysokości 25.000,00 zł została przyznana Towarzystwu Społeczno-Kulturalnemu Niemców na Śląsku Opolskim z siedzibą Opolu, ul. M. Konopnickiej 6 na wsparcie realizacji zadania pod nazwą "Działalność kulturalna Mniejszości Niemieckiej w Gminie Chrząstowice”.

 

Wójt  Gminy Chrząstowice
           Florian Ciecior

 


 

Informacja z dnia 2.03.2021 r. o przyznaniu dotacji na wsparcie w 2021 r. realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Informuję, że dotację na wsparcie wykonywania w 2021 roku zadań publicznych gminy przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego otrzymały następujące stowarzyszenia:


 

Lp.

Nazwa stowarzyszenia

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji

1.

Stowarzyszenie Kalejdoskop, 46-050 Tarnów Opolski,          ul. Wapiennicza 5

Hałas&Harmony – magia tańca

8.000,00

2.

Stowarzyszenie Przyjaciół Dębskiej Kuźni, 46-053 Dębska Kuźnia, ul. Kolonia 8

Misz-Masz-kulturalnie spędzamy czas

4.000,00

3.

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim, 46-004 Opole, ul. M. Konopnickiej 6

Życie kulturowe w obiektywie

3.000,00

 

Wójt Gminy Chrząstowice
         Florian Ciecior

 


 

Informacja z dnia 2.03.2021 r. o przyznaniu dotacji na wsparcie w 2021 r. realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Informuję, że dotację  na wsparcie wykonywania w 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty zadań publicznych gminy w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym otrzymały następujące Stowarzyszenia:

Lp.

Nazwa stowarzyszenia

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji

1.

Opolski Klub Karate Kyokushin, ul. Chabrów 52,          45-221 Opole

Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z gminy Chrząstowice

10.000,00

2.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór,  ul. Szkolna 2/2, 46-053 Suchy Bór

Wyjść z izolacji! Kompleksowy program profilaktyki antyalkoholowej dla mieszkańców Gminy Chrząstowice

11.000,00

3.

Stowarzyszenie MONAR, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa

Gmina Chrząstowice wspiera zdrowe relacje dziecka z rodzicem

9.000,00

4.

Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych,                ul Kościuszki 39a, 32-020 Wieliczka

Rekomendowany Program Unplugged – realizacja programu w klasach

11.500,00

5.

Stowarzyszenie Kalejdoskop, ul. Wapiennicza 5, 46-050 Tarnów Opolski

„Przed, w trakcie i po” – psychologiczny aspekt padnemii

8.500,00

 

Wójt  Gminy Chrząstowice
           Florian Ciecior