Herb Gminy Chrząstowice

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym - NIwki

WYKAZ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY CHRZĄSTOWICE PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

 

Wójt Gminy Chrząstowice podaje do publicznej wiadomości wykaz niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w Niwkach, karta mapy 1, księga wieczysta nr OP1O/00070876/7 przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Nieruchomości oznaczone są jako działki:

- nr 856/10, pow. 0,1254 ha, cena 128.100,00 zł.,

- nr 858/10, pow. 0,0959 ha, cena 113.200,00 zł.,

- nr 859/10, pow. 0,1110 ha, cena 143.100,00 zł.,

- nr 862/9, pow. 0,1103 ha, cena 99.800,00 zł.,

- nr 864/9, pow. 0,0845 ha, cena 99.900,00 zł.,

- nr 865/9, pow. 0,0792 ha, cena 103.400,00 zł..

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Niwki zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Chrząstowice Nr XXVI/180/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. i ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 37, poz. 664, z późn. zm.  teren, na którym położone są działki nr 858/10, 859/10, 864/9 i 865/9 oznaczony jest symbolem 9ML, natomiast teren, na którym położone są działki nr 856/10 i 862/9 oznaczony jest symbolami 7ML i SN. Symbol 9ML i 7ML oznacza tereny zabudowy rekreacji indywidualnej,  zaś symbol SN oznacza obszar obsługi technicznej dla linii 15kV.

Przez działki nr 862/9 i 856/10 przebiega linia energetyczna 15kV wraz ze strefą obsługi technologicznej, poza tym nieruchomości nie są obciążone hipoteką, ograniczonymi prawami rzeczowymi 
i służebnościami.

Sprzedaż w/w nieruchomości nastąpi w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Powyższy wykaz wywiesza się na okres 21 dni, począwszy od dnia 28 stycznia 2021 r. do dnia 17 lutego  2021 r. Termin złożenia wniosku z roszczeniem nabycia nieruchomości upływa z dniem 11 marca 2021 r.

 

Wójt Gminy Chrząstowice

          Florian Ciecior

×

Zapisz się do Newslettera