Herb Gminy Chrząstowice

Akcja zima - odśnieżanie

W przypadku stwierdzenia w którymkolwiek sołectwie na drogach gminnych zaśnieżenia uniemożliwiającego przejazd samochodom osobowym, należy sprawę zgłosić Sołtysowi, a w godzinach pracy Urzędu pod numerami telefonów: 77 421-96-13 lub 77 411-04-08. W przypadku wystąpienia zaśnieżenia na drogach powiatowych zgłoszenia można kierować do Obwodu Drogowego w Chrząstowicach pod nr 77 421-96-84 lub 605-424-010 (w godzinach od 7.00 do 15.00), a poza tymi godzinami do dyżurnego akcji zimowej, pod nr telefonu 694-907-485 lub 604-428-460, w dni wolne można dzwonić całodobowo. Utrzymaniem zimowym dróg krajowych na terenie gminy (tj. Ozimska w Lędzinach i Dębskiej Kuźni oraz Opolska czyli tzw. „obwodnica” w Chrząstowicach i nr 94 w Falmirowicach ) zajmuje się Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu posiadająca telefon interwencyjny 77 474-67-69, 602156703 lub 608072438. Wszystkich właścicieli pojazdów samochodowych prosi się o ich usunięcie z poboczy dróg, tak aby nie utrudniały one odśnieżania pracującym pługom. Przypominamy mieszkańcom gminy, że ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r nakłada na właścicieli posesji obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości natomiast ustawa z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych nakłada na właścicieli gruntów przyległych do drogi utrzymanie zjazdów to znaczy, że  usuwanie śniegu z tej części pasa drogi nie należy do jej zarządcy.

 

W związku występującymi i nadal prognozowanymi opadami śniegu, przypominamy o obowiązku odśnieżania dachów. Do wykonywania tych czynności zobowiązani są nie tylko właściciele, ale także zarządcy nieruchomości.

Zachęcamy też do obejrzenia materiału Chrząstowice TV

 

×

Zapisz się do Newslettera