Herb Gminy Chrząstowice

Spotkanie sołtysów z senator Danutą Jazłowiecką

15 lutego odbyła się narada Wójta Gminy Chrząstowice z sołtysami. Wzięła w niej udział Senator RP Danuta Jałowiecka. W związku z planowanymi zmianami w ustawie z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim, pani senator zbierała opinie sołtysów na temat możliwości poprawy ujętych w przepisach rozwiązań. Dyskutowano o problemach, na jakie sołtysi trafiają podczas realizacji przedsięwzięć oraz priorytetowych działaniach w ramach funduszu sołeckiego. Sołtysi chętnie odpowiadali na stawiane im pytania, dzieląc się zarówno swoimi pomysłami, jak i obawami. Mamy nadzieję, że zdobyte podczas spotkania informacje pomogą w opracowaniu korzystnych dla nas wszystkich zmian.

 

 

×

Zapisz się do Newslettera