Herb Gminy Chrząstowice

Dyżur przedszkoli w czasie wakacji

KOMUNIKAT
WÓJTA GMINY CHRZĄSTOWICE
Z DNIA 15 LUTEGO 2021 ROKU
W SPRAWIE HARMONOGRAMU PRACY
PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI W CZASIE WAKACJI 2021 ROKU

 

Wójt Gminy Chrząstowice, w uzgodnieniu z dyrektorami jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chrząstowice, informuje, że w czasie wakacji 2021 r. dyżury pełnić będą następujące przedszkola:

W LIPCU 2021 ROKU:

1) Publiczne Przedszkole w Chrząstowicach, ul. Ozimska 3a, tel. 774219678;
2) Publiczna Szkoła Podstawowa z punktem przedszkolnym w Dańcu, ul. Utracka 8, tel. 774219677.

W  SIERPNIU 2021 ROKU:

1) Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Dębiu, ul. Wiejska 18, tel. 774219616;
2) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Dębskiej Kuźni, ul. Wiejska 53, tel. 774218146.

Wójt Gminy Chrząstowice
Florian Ciecior


Zgodnie z art. 130 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, 1378, z 2021 r. poz. 4), o przyjęciu dziecka do przedszkola w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor przedszkola. W sprawie uczęszczania dziecka do przedszkola w okresie wakacji rodzice powinni kontaktować się z dyrektorami przedszkoli, zgodnie z zamieszczonym harmonogramem.

×

Zapisz się do Newslettera