Herb Gminy Chrząstowice

XXIV sesja Rady Gminy Chrząstowice, 3.03.2021 r.

3 marca 2021 r. (środa) o godz. 15.00 odbędzie się XXIV sesja Rady Gminy Chrząstowice (sesja zdalna). 

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta i Zastępcy Wójta.
3.  Przyjęcie planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Chrząstowice na 2021 rok:
 a) przyjęcie planu pracy Komisji Gospodarki i Finansów Komunalnych na 2021 rok;
 b) przyjęcie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej na 2021 rok;
 c) przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok;
 d) przyjęcie planu pracy Komisji Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska na 2021 rok;
 e) przyjęcie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2021 rok.
4. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania Stypendium Wójta Gminy Chrząstowice.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (nr BR.152.2.3.2020).
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (nr BR.152.2.4.2020).
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (nr BR.152.2.1.2021).
8. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chrząstowice.
10. Podjęcie uchwały ws. wyrażenia zgody na oddanie w najem, w trybie bezprzetargowym, lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Chrząstowice.
11. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrząstowice na 2021 rok.
12. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
13. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
14. Wolne wnioski i zapytania.
15. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
16. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Gminy Chrząstowice.
17. Zamknięcie obrad.

Z projektami uchwał, będącymi przedmiotem obrad, można zapoznać się na stronie internetowej: www.chrzastowice.bip.net.pl, w dziale „Prawo lokalne” - „Projekty uchwał Rady Gminy” oraz na portalu eSesja Gminy Chrząstowice www.chrzastowice.esesja.pl.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Krzysztof Warzecha

×

Zapisz się do Newslettera