Herb Gminy Chrząstowice

„Opolskie dotacje z PO WERem” - wsparcie młodzieży w zakładaniu działalności gospodarczej

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu jest realizatorem projektu „Opolskie dotacje z PO WERem”, którego celem jest wsparcie osób młodych, w wieku 18-29 lat w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej.

Nabór do projektu rozpoczyna się od 19 marca 2021 r.

Zakładamy, że potrwa do 9 kwietnia 2021 roku. W przypadku złożenia zakładanej ilości wniosków w terminie wcześniejszym – termin naboru zostanie skrócony.

Zainteresowane wsparciem osoby zapraszamy na stronę projektu: www.dotacjepower.wup.opole.pl

 

Do kogo jest adresowany projekt

 •  mieszkańcy województwa opolskiego w wieku 18-29 lat (do dnia poprzedzającego dzień 30 urodzin),
  osoby bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy,
  osoby, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. na skutek wybuchu pandemii COVID-19,
  osoby odchodzące z rolnictwa,
  osoby, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby z kategorii NEET,
  osoby o niskich kwalifikacjach,
  osoby, które przez ostatnie 12 miesięcy nie prowadziły działalności gospodarczej.

Wsparcie szkoleniowe

 •  dla 160 uczestników projektu, realizowane przed rozpoczęciem działalności gospodarczej,

      •zdobycie wiedzy z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,

      •wsparcie w pisaniu biznesplanu,

      •realizowane w formie zdalnej.

 

Planowany termin realizacji: maj 2021.

 

 Wsparcie finansowe - dotacja

            •dla 103 uczestników projektu,
            •w formie stawki jednostkowej na samozatrudnienie w wysokości 23 050,00 PLN,
            •Wypłacane w kwocie brutto,

Planowany termin realizacji: od czerwca 2021.

 

Finansowe wsparcie pomostowe

            •Dla 103 uczestników projektu,
            •Przez okres 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej,
            •Maksymalna wysokość: 2100,00 zł/miesiąc,
            •Wypłacane w kwotach netto.

Zabezpieczenie

Warunkiem otrzymania wsparcia finansowego na założenie własnej działalności gospodarczej oraz finansowego wsparcia pomostowego jest wniesienie zabezpieczenia zwrotu otrzymanego wsparcia w przypadku niedotrzymania warunków Umowy dotyczącej jego przyznania. Formami zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków mogą być:

 • weksel in blanco poręczony przez dwóch poręczycieli,
  gwarancja bankowa,
  hipoteka (prawomocny wpis hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości). 

 

Rekrutacja do projektu

Termin: 19 marca – 9 kwietnia 2021 r.

 • Limit przyjętych dokumentów rekrutacyjnych: 166
  80% uczestników projektu stanowić będą osoby, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. na skutek pandemii.
  Dokumenty rekrutacyjne oraz Regulaminy dostępne na stronie internetowej projektu: www.dotacjepower.wup.opole.pl

 

opolskie dotacje (1).jpeg               opolskie dotacje (2).jpeg

 

×

Zapisz się do Newslettera