Herb Gminy Chrząstowice

Będą kontenery na papier

W marcu br. zwróciliśmy się do Państwa z prośbą o  wyrażenie opinii w sprawie sposobu segregowania papieru na terenie nieruchomości - w workach czy w pojemnikach. Po zebraniu Państwa sugestii w różnych kwestiach dot. funkcjonującego systemu gospodarowania odpadami w naszej gminie, chcielibyśmy odnieść się do nich.

Większość z Państwa opowiedziała się za gromadzeniem papieru i tektury w pojemnikach, wobec czego urząd gminy podejmie działania mające na celu wyposażenie nieruchomości położonych na terenie gminy w pojemniki o pojemności 120 l w kolorze niebieskim, przeznaczonych do gromadzenia tej frakcji odpadu. 

Niemieszczące się w pojemniku papier i tektura mogą być przez mieszkańców gromadzone dodatkowo w workach i wystawione do odbioru przed posesjami  w dniach odbioru  odpadu, zgodnie z harmonogramem.

Do papieru, który należy wyselekcjonować z odpadów zmieszanych odpadów komunalnych należą:

- opakowania z papieru, kartonu i tektury,

- gazety, czasopisma, prospekty, katalogi, ulotki, plakaty,

- zużyte zeszyty, zniszczone książki, papier biurowy, papier szkolny, papier pakowy,

- ścinki drukarskie,

- torebki i worki papierowe,

W pojemniku gromadzimy wszystko, co jest papierowe i tekturowe oraz czyste i suche. Nie wrzucamy zatłuszczonego papieru czy tektury, chusteczek higienicznych i ręczników papierowych, kartonów po sokach i innych napojach.

Szczegółowa rozpiska, jak segregować śmieci dostępna jest w urzędzie gminy Chrząstowice, zamieszczona była w „Informatorze Gminy Chrząstowice (nr 2/2020). Można ją też pobrać ze strony internetowej www.chrzastowice.pl (menu górne „Środowisko i rolnictwo” - "Jak segregować śmieci"). Tam znajduje się również harmonogram wywozu odpadów. Zachęcamy do odpowiedniego segregowania śmieci a także, np. w przypadku plastikowych butelek – do ich zgniatania.

Zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów (papieru, szkła, plastiku) wiąże się nieodzownie ze wzrostem kosztów, które musiałyby zostać wkalkulowane do stawki opłaty uiszczanej przez mieszkańców. System gospodarowania odpadami zgodnie z przepisami prawa musi się bilansować.

Dostępność do PSZOKu w godzinach:

- poniedziałek – 11:00 – 13:00;

- środa – 15:00 – 17:00,

uznajemy za rozwiązanie optymalne. Punkt jest obsługiwany przez pracowników urzędu, co nie generuje dodatkowych kosztów systemu. Dostępność PSZOK w soboty wiąże się z zatrudnieniem obsługi i wzrostem kosztów. O ewentualnych zmianach w funkcjonowaniu punktu informujemy na bieżąco na gminnym facebooku oraz stronie internetowej.

Przypominamy, że dwa razy w roku (w marcu i we wrześniu) przeprowadzana jest zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

Problem składowania bioodpadów w trakcie sezonu „ogródkowego” powinien być rozwiązywany głównie na terenie nieruchomości w przydomowym kompostowniku, bądź w pojemniku w kolorze brązowym.

Niezasadne wydaje się wprowadzenie dodatkowej zbiórki szkła i złomu, które nieodpłatnie można przekazać do PSZOKu. Powyższe rozwiązanie jest znacznie tańsze, aniżeli wprowadzanie nowych tras firmy wywozowej.

 

Daria Pawlak

Zastępca Wójta Gminy Chrząstowice

 

Informacja ukazała się w kwartalniku "Informator Gminy Chrząstowice" (nr 1/2021).

 

×

Zapisz się do Newslettera