Herb Gminy Chrząstowice

Jak się spisać - krótka instrukcja samospisu internetowego

 

Do formularza spisowego należy logować się wyłącznie poprzez stronę www.spis.gov.pl !!!

 • Metody logowania:
 1. numer PESEL oraz indywidualnie zdefiniowanego hasła dostępu (aby zdefiniować hasło, wymaganym jest podanie nazwiska rodowego matki)
 2. Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej –Profil Zaufany oraz systemy informatyczne banków oraz e-dowód
 3. adres email oraz indywidualnie zdefiniowanego hasła dostępu - metoda przeznaczona dla cudzoziemców nieposiadających numeru PESEL, którzy w dniu 31 marca 2021 r. zamieszkiwali stale lub przebywali czasowo na terenie Polski
 • Formularz mieszkaniowy, przygotuj:
 1. Informację o formie własności mieszkanie (np. osoby/osób fizycznych, spółdzielni mieszkaniowej, gminy, zakładu pracy, towarzystwa budownictwa społecznego)
 2. Powierzchnia użytkowa mieszkania w m2
 3. Sposób ogrzewania mieszkania (np. z sieci, centralne ogrzewanie indywidualne, piec)
 • Kwestionariusz osobowy, przygotuj:
 1. PESEL i data urodzenia członków gospodarstwa domowego
 2. Wykonywany zawód, rodzaj działalności i adres miejsca pracy

Samospis jest możliwy przez 14 dni od pierwszego zalogowania.

×

Zapisz się do Newslettera