Herb Gminy Chrząstowice

Dotacje na wymianę kotłów udzielane przez Starostwo Powiatowe w Opolu

Powiat Opolski udziela mieszkańcom powiatu opolskiego, którzy są osobami fizycznymi, dotacji na wymianę węglowych kotłów c.o. na kotły ekologiczne.


Można składać wnioski o dotację na rok 2021.

 


Dotację otrzymają Państwo przed zakupem nowego kotła c.o., przyłączeniem do sieci ciepłowniczej lub zakupem pompy ciepła.

 


Podejmując decyzję o wymianie kotła c.o., należy w Starostwie Powiatowym w Opolu przy ul. 1 Maja 29, złożyć wniosek (druk wniosku), który będzie poddany weryfikacji, a w wyniku pozytywnej decyzji podpisana zostanie stosowana umowa.
 Dotacja przysługuje mieszkańcom Powiatu Opolskiego, którzy zakupią i zamontują następujące rodzaje kotłów grzewczych:

  • kocioł c.o. gazowy,
  • kocioł c.o. elektryczny
  • kocioł c.o. olejowy,

lub

  • podłączą się do sieci ciepłowniczej,
  • zakupią i zamontują pompy ciepła – o zainstalowanej mocy cieplnej do 40 kW,  przy jednoczesnej likwidacji  węglowego kotła c.o.

 

  • 3.000 zł  – w przypadku podłączenia lokalu mieszkalnego do sieci ciepłowniczej.
  • 3.000 zł – w przypadku zakupu kotła o mocy do 30 kW,
  • 3.500 zł – w przypadku zakupu kotła o mocy powyżej 30 kW,
  • 3.000 zł – w przypadku zakupu pompy ciepła.

Szczegółowe informacje: 77 54 15 144 oraz na stronie internetowej powiatu opolskiego: www.powiatopolski.pl

×

Zapisz się do Newslettera