Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

II rata opłaty za koncesję na sprzedaż alkoholu

 

UWAGA! 31 MAJA MIJA TERMIN WNIESIENIA II RATY OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU!

Przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Chrząstowice, że 31 maja 2021 r. upływa ustawowy termin dokonania wpłaty II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dopełnienie powyższego obowiązku jest warunkiem zachowania przez przedsiębiorcę uprawnień do kontynuowania sprzedaży napojów alkoholowych.

Opłaty prosimy dokonywać na rachunek gminy:

Nr rachunku: 93 8907 1063 2008 7006 6514 0002

Bank Spółdzielczy w Leśnicy, Filia Chrząstowice

Jednocześnie informujemy, że przedsiębiorcy z branży gastronomicznej zgodnie z Uchwałą Nr XXV.199.2021 Rady Gminy Chrząstowice są zwolnieni z  II raty opłaty za sprzedaż alkoholu w 2021 r.