Herb Gminy Chrząstowice

Nabór wniosków na usuwanie azbestu

Gmina Chrząstowice zamierza złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu naszej gminy. Wniosek obejmować będzie prace z zakresu demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Kwota dofinansowania udzielanego ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Opolu może wynieść maksymalnie do 60% kosztów kwalifikowanych, jednakże kwota dofinansowania unieszkodliwienia 1 Mg odpadu zawierającego azbest nie może przekroczyć 700 zł brutto. Pozostałe koszty zadania ponosi wnioskodawca.

Przedsięwzięcie będzie realizowane tylko w przypadku dużego zainteresowania wśród mieszkańców, ze względu na trudności ze znalezieniem wykonawcy tego zadania. Warunkiem realizacji zadania będzie również uzyskanie dofinansowania z Narodowego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu.

W związku z powyższym ogłaszamy wstępny nabór wniosków od osób fizycznych lub podmiotów gospodarczych zainteresowanych dofinansowaniem w terminie do 30.06.2021 r.  Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy – pok. 13 lub pod tel. 774110410.

       

Wójt Gminy Chrząstowice

        Florian Ciecior

PDFWniosek mieszkańca - azbest 2021.pdf
DOCWniosek-mieszkańca-azbest-2021.doc
 

 

 

 

×

Zapisz się do Newslettera