Herb Gminy Chrząstowice

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Falmirowice

logo właściwe.jpeg

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

 

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Falmirowice

Gmina Chrząstowice zrealizowała zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Falmirowice” w ramach „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Projekt objął budowę sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej na długości ok. 460 m wraz z 7 przyłączami oraz budową  przepompowni sieciowej ścieków w Falmirowicach.

Koszt całkowity zadania wyniósł ok. 350 tys. zł, z czego Gmina Chrząstowice pozyskała dofinansowanie z PROW na lata 2014-2020 w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych.

 

 

 

×

Zapisz się do Newslettera