Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Lędziny

Lędziny wspomniano po raz pierwszy w 1295 roku jako Ledzynicze. W urbarzach dóbr zamkowych opolsko-raciborskich z lat 1566-1567 występują pod nazwą "Lendyn". Wieś została zatopiona pod olbrzymi staw rybny: Wielki Staw Kalicha. W XIX wieku wymienia się Lędziny jako mały folwark, należący do opolskiego dworu, a w 1819 roku wspomina się w Lędzinach 20 sadyb chałupników i 122 mieszkańców. W 1840 roku istniało w Lędzinach 21 budynków, a wieś liczyła 177 mieszkańców (20 ewangelików), wszyscy należeli do kościoła w Opolu. W 1865 roku były tu 2 sadyby kolonistów i 2 sadyby chałupników, w których posiadaniu było 5 koni, 2 źrebaki, 10 wołów, 56 krów, 16 jałówek i 28 świń. Mieszkańcy mieli 254 mórg ziemi ornej, 4 morgi łąk, 90 mórg pastwisk. Dzieci chodziły wówczas do szkoły w Chrząstowicach.

Wieś Lędziny posiada dwie piękne przydrożne kapliczki. Jedna z roku 1878 z ołtarzem regencyjnym, druga z pierwszej połowy XIX wieku z obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej.

Stare nazwy tej wsi: 1295 r. - Ledzynicze; 1421 r. - Lanka; 1531 r. - Lendziny; 1566 r. - Lendyn; 1936 - Lenzen; 1945 r. - Lędziny.

Za wsią w kierunku Opola, po prawej stronie szosy (obok lasu) stoi pamiątkowy kamień, upamiętniający człowieka zamordowanego w tym miejscu w 1928 roku. Można na nim odczytać: "Hier fiel von Mörderhand Rochus Nowak" (Tu zginął z rąk mordercy Rochus Nowak). Według opowiadań starych ludzi jechało kiedyś trzech młodzieńców na rowerach; z przeciwnej strony jechał obcy im rowerzysta i strzelił z rewolweru do Rochusa.

W 1854 r. powstał w Lędzinach mały kościółek pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych. Stanowi on dziś filię kościoła zbudowanego pod koniec XIX wieku w Chrząstowicach. Kościół ten zasługuje na wspomnienie ze względu na wartość historyczną, a także obiekt kultu. Legenda głosi, że w roku 1878, podczas klęski suszy, mieszkańcy wioski Gosławice (dziś dzielnica Opola) przybyli tu modlić się do obrazu Matki Boskiej o poprawę pogody. W drodze powrotnej miał spaść rzęsisty deszcz. Na pamiątkę tego wydarzenia rokrocznie odbywają się piesze pielgrzymki do kościółka z parafii Gosławice i Kolonia Gosławicka. W 2018 r. przypadała 150. rocznica przeniesienia do Lędzin wybudowanej w Zbicku kaplicy Maryjnej. Z tej okazji sołectwo wydało kronikę miejscowości oraz lędzińskiego kościółka.

Bliskość Opola, dogodne położenie komunikacyjne, połączenie z obwodnicą w kierunku Wrocławia powoduje, że Lędziny stały się w ostatnich czasach atrakcyjnym terenem dla budownictwa jednorodzinnego oraz skupiskiem małych i średnich przedsiębiorstw, ulokowanych wzdłuż trasy Opole-Częstochowa. Dzieci uczęszczają do Publicznej Szkoły Podstawowej w Chrząstowicach.

Sołectwo Lędziny na północy graniczy z gminą Turawa, zaś od zachodu z miastem Opole. Powierzchnia sołectwa wynosi 1072 ha. Miejscowość położona jest korzystnie w układzie transportowym. Przebiega przez nią droga krajowa nr 46 o znaczeniu międzyregionalnym Opole-Warszawa. Korzystnie na rozwój wsi wpływa też zapotrzebowanie na działki mieszkaniowe, gdyż sołectwo położone jest niedaleko od miasta Opola, a mimo to jest miejscowością spokojną i otoczoną naturą. Przez teren sołectwa przepływają dwie rzeki: Jemielnica i Swornica, po powodzi z roku 1997 gruntownie odbudowane i uregulowane.

Lędziny, pomimo, iż są małą miejscowością mogą pochwalić się doskonałą infrastrukturą użytkową: wodociąg, kanalizacja, chodniki wzdłuż dróg głównych, ścieżki rowerowe, oświetlenie ulic, sieć telefoniczna, wiaty przystankowe, zatoki autobusowe i oznakowanie ulic.

W Lędzinach regularnie urządza się imprezy mające na celu rozwijanie i utrzymywanie więzi społecznych, a także propagowanie tutejszej kultury. Mieszkańcy wsi spotykają się regularnie w świetlicy wydzielonej z budynku byłej szkoły podstawowej. Z owych spotkań wyszło wiele inicjatyw, między innymi utworzenie placu zabaw dla dzieci (również na terenie byłej szkoły), położenie chodnika na cmentarzu, remont pomieszczenia gospodarczego na terenie cmentarza. Kultywowany jest zwyczaj wodzenia niedźwiedzia jako symbol końca karnawału. Co roku organizowane są spotkania okolicznościowe z okazji Dnia Kobiet, Dnia Matki, Dnia Dziecka oraz Dnia Ojca.

W 2003 roku sołectwo Lędziny przystąpiło do Programu Odnowy Wsi. "Połączenie natury i infrastruktury" - to hasło firmujące tę miejscowość w przedmiotowym programie, natomiast wizję sołectwa wyrażono w następujących słowach: "Estetyczne miejsce dla ludzi spragnionych spokoju, rekreacji, ceniących wygody, przyjazne dla rzemiosła i drobnej przedsiębiorczości". Mieszkańcy Lędzin w ramach Odnowy Wsi przystąpili do modernizacji świetlicy wiejskiej. Dzięki zaangażowaniu i pracy społeczności lokalnej zakończenie realizacji projektu miało miejsce w maju 2004 r. Dzięki inicjatywie Rady Sołeckiej przy modernizowanej świetlicy powstał plac zabaw dla dzieci.

W 2003 roku sołectwo przystąpiło do konkursu "Piękna Wieś Opolska 2003" w kategorii "Piękna Wieś Opolska". Dzięki wysokiej lokacie w konkursie zakwalifikowało się razem z 9 innymi sołectwami do objęcia współpracy z Akademią Rolniczą we Wrocławiu nad pracami projektowymi. Zakres prac wykonywanych przez Akademię objął inwentaryzację przestrzeni i urządzeń infrastruktury technicznej i społecznej, analizę zagospodarowania przestrzennego oraz projekt urządzenia analizowanego obszaru wsi, w tym opracowanie projektu małej architektury. Do dziś prace te są pomocne przy podejmowaniu różnych inicjatyw na terenie miejscowości.

Plan Odnowy Miejscowości: www.chrzastowice.bip.net.pl/?a=1940

Statut Lędzin: https://chrzastowice.bip.net.pl/?a=1068

Galeria zdjęć z sołectwa

 

Władze sołeckie