Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXIX sesja Rady Gminy Chrząstowice, 22.09.2021 r.

Informuję, że w dniu 22 września 2021 r. (środa) o godz. 15.00 w Klubie Samorządowym w Chrząstowicach odbędzie się XXIX sesja Rady Gminy Chrząstowice. 

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta i Zastępcy Wójta.
3. Sprawozdania z działalności międzysesyjnej stałych Komisji Rady Gminy.
4. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chrząstowice za I półrocze 2021 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chrząstowice za I półrocze 2021 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Chrząstowice.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chrząstowice obejmującego obszar wsi Niwki.
7. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrząstowice na 2021 rok.
8. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
9. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
12. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy Chrząstowice.
13. Zamknięcie obrad.

Z projektami uchwał, będącymi przedmiotem obrad, można zapoznać się na stronie internetowej: www.chrzastowice.bip.net.pl, w dziale „Prawo lokalne” - „Projekty uchwał Rady Gminy” oraz na portalu eSesja Gminy Chrząstowice www.chrzastowice.esesja.pl.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Krzysztof Warzecha