Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozbudowa drogi gminnej ul. Kotorskiej w Chrząstowicach

Brak opisu obrazka

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Rozbudowa drogi gminnej ul. Kotorskiej w Chrząstowicach

 

Gmina Chrząstowice pozyskała dofinansowanie dla operacji "Rozbudowa drogi gminnej ul. Kotorskiej w Chrząstowicach” w ramach działania: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020 dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Celem operacji jest modernizacja drogi gminnej ul. Kotorskiej w Chrząstowicach wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej.

Projekt obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, a następnie wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową drogi na odcinku ok. 607 m.

Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych operacji.

Zakończenie inwestycji planuje się w I połowie 2023 roku.

 

Opracowała: Małgorzata Jagos – podinspektor ds. inwestycji i funduszy zewnętrznych

 

Opublikowano: 11.06.2021 r.