Herb Gminy Chrząstowice

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - zadanie w Dąbrowicach

MIS-poziom-cmyk-1.jpeg

W Dąbrowicach zakończyliśmy realizację ostatniego w gminie Chrząstowice zadania w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w 2021 r. Przedsięwzięcie z inicjatywy sołtysa Mateusza Walecko, pod nazwą „Remont chodnika przy świetlicy wiejskiej w Dąbrowicach” zostało odebrane bez uwag. Środki z funduszu sołeckiego oraz dotacja z Urzędu Marszałkowskiego, w wysokości 5.000,00 zł, umożliwiły poprawę atrakcyjności, użyteczności, a przede wszystkim bezpieczeństwa terenu przy świetlicy wiejskiej. Prace obejmowały, między innymi: skucie istniejącego betonu, wykonanie podbudowy, ułożenie kostki brukowej oraz wykonanie odprowadzenia wody z rynien. Łączny koszt zadania wyniósł 23.105,55 zł. Poniżej dokumentacja fotograficzna.

 

 

×

Zapisz się do Newslettera