Herb Gminy Chrząstowice

DODATKOWY NABÓR WNIOSKÓW NA DOTACJĘ DO WYMIANY KOTŁÓW – DO WYCZERPANIA ŚRODKÓW!

Gmina Chrząstowice ogłasza nabór wniosków o dotację na zmianę istniejącego sytemu ogrzewania opartego na paliwie węglowym na ekologiczne.

Dofinansowanie przysługuje na wymianę kotła węglowego na: kocioł c.o. gazowy, kocioł c.o. elektryczny, kocioł c.o. olejowy, kocioł c.o. na pelet lub pompę ciepła. Ekologiczny system ogrzewania, po zrealizowaniu zadania będzie stanowił jedyne źródło ogrzewania. Dotacja wynosi 3.000 zł w przypadku montażu kotła gazowego i pompy ciepła oraz 2.000 zł w przypadku wymiany kotła węglowego na kocioł elektryczny, olejowy i na pelet.

Uwaga:

Nabór dotyczy tylko wnioskodawców, którzy nie przystąpili do projektu „Likwidacja i wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w gminie Chrząstowice” z udziałem środków z budżetu gminy Chrząstowice oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego (RPO 5.5).

Podstawowym warunkiem przyznania dotacji jest podpisanie umowy dotacji przed rozpoczęciem inwestycji , a następnie całkowita likwidacja wszystkich nieekologicznych kotłów c.o. -  pieców węglowych, znajdujących się w budynku mieszkalnym lub lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym, w którym realizowane jest zadanie, za wyjątkiem pieców ceramicznych (kaflowych) wykorzystywanych jako urządzenia akumulacyjne przy ogrzewaniu elektrycznym. Dofinansowaniem objęte są tylko urządzenia fabrycznie nowe i zamontowane po raz pierwszy, spełniające wszelkie konieczne normy i posiadające dopuszczenia do  użytkowania na terenie Polski. Formularz wniosku oraz regulamin przyznawania dotacji określone znajdują się w załącznikach poniżej oraz są dostępne w Urzędzie Gminy Chrząstowice (pok. nr 13).

Wnioski o przyznanie dotacji wraz ze wszystkimi określonymi w nich załącznikami przyjmowane będą do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel.  

Wnioski można składać w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Chrząstowice lub w wersji elektronicznej na adres e-mail:

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 774110410 lub osobiście w Urzędzie Gminy Chrząstowice (pok. nr 13).

 

Wójt Gminy Chrząstowice

Florian Ciecior

 

DOCwniosek-na-dotację-do-wymiany-kotła-nowy-2021.doc
PDFwniosek na dotację do wymiany kotła nowy 2021.pdf
 

×

Zapisz się do Newslettera