Herb Gminy Chrząstowice

XXX sesja Rady Gminy Chrząstowice, 13.10.2021 r.

Informuję, że 13 października 2021 r. (środa) o godz. 15.00 w Klubie Samorządowym w Chrząstowicach odbędzie się XXX sesja Rady Gminy Chrząstowice. 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta i Zastępcy Wójta.
3. Sprawozdania z działalności międzysesyjnej stałych Komisji Rady Gminy.
4.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Dębskiej Kuźni.
5.  Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
6.  Podjęcie uchwały w sprawie rocznych stawek podatku od środków transportowych.
7.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na likwidację i wymianę źródeł ogrzewania w ramach projektu pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Chrząstowice poprzez wymianę i likwidację indywidualnych źródeł ciepła”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
8.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania "Kraina Dinozaurów".
9.  Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrząstowice na 2021 rok.
10. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
11. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
12. Wolne wnioski i zapytania.
13. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
14. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Gminy Chrząstowice.
15. Zamknięcie obrad.

Z projektami uchwał, będącymi przedmiotem obrad, można zapoznać się na stronie internetowej: www.chrzastowice.bip.net.pl, w dziale „Prawo lokalne” - „Projekty uchwał Rady Gminy” oraz na portalu eSesja Gminy Chrząstowice www.chrzastowice.esesja.pl.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Krzysztof Warzecha

×

Zapisz się do Newslettera