Herb Gminy Chrząstowice

Organizacje wyróżnione

Miło nam poinformować o wyróżnieniach dla naszych organizacji. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór zostało laureatem w kategorii „Lokalność” w konkursie na najlepsze przedsiębiorstwo ekonomii społecznej. Organizacja działa od 2002 roku. Jej głównym celem są działania na rzecz rozwoju i promocji Suchego Boru, na rzecz mieszkańców oraz społeczności lokalnej, ochrona środowiska, upowszechnianie turystyki, sportu i rekreacji, promocja zdrowia, wspieranie kobiet oraz aktywizacja ludności wiejskiej. Z inicjatywy Stowarzyszenia odbywa się wiele imprez i wydarzeń, między innymi Festiwal Nordic Walking, Obóz Zwiadowców czy Rajd Przygodowy Wyzwanie.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Dinozaurów zostało laureatem Konkursu „Opolska Niezapominajka” dla najlepszej organizacji pozarządowej województwa opolskiego 2020. Stowarzyszenie, które powstało w 2008 roku, działa na terenie gmin Chrząstowice,
Dobrodzień, Kolonowskie, Ozimek, Turawa, Zawadzkie, Zębowice. Głównym zadaniem organizacji jest wykorzystanie walorów turystycznorekreacyjnych naszego obszaru do stworzenia możliwości rozwoju obszarów wiejskich, aktywizacja lokalnej społeczności wiejskiej i pobudzanie inicjatyw społecznogospodarczych.

Gala „Opolskie Aktywne Społecznie”, w trakcie której wręczono statuetki Społecznika Roku Województwa Opolskiego, Opolskiej Niezapominajki oraz wyróżnienia z zakresu ekonomii społecznej odbyła się 16 października 2021 r. w Filharmonii Opolskiej. Pomysłodawcą i organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.

Więcej informacji: www.opolskie.pl

 

 

Fot. UMWO i Kraina Dinozaurów
×

Zapisz się do Newslettera