Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zasady korzystania z obiektów użyteczności publicznej w gminie Chrząstowice

Obiekty użyteczności publicznej na terenie gminy Chrząstowice tj: kluby i świetlice, boiska sportowe są ogólnodostępne. Zasady korzystania reguluje uchwała nr XI.64.2019 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zasad korzystania z obiektów użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania opłat za ich korzystanie a także zarządzenie nr 661.2023 Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia stawek za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Chrząstowice.

Druki do pobrania:

 1. Wniosek o udostępnienie Hali Olimpijczyków w Chrząstowicach: PDFWNIOSEK O WYNAJEM HALI OLIMPIJCZYKÓW.pdf (126,06KB)
  DOCXWNIOSEK O WYNAJEM HALI OLIMPIJCZYKÓW.docx (18,31KB)
   
 2. Wniosek o udostępnienie świetlicy/klubu/innego obiektu użyteczności publicznej: PDFWNIOSEK O WYNAJEM.pdf (86,68KB)
  DOCXWNIOSEK O WYNAJEM.docx (13,63KB)
   
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE NALEŻY ZŁOŻYĆ W URZĘDZIE GMINY CHRZĄSTOWICE CO NAJMNIEJ 7 DNI PRZED PLANOWANYM WYNAJĘCIEM.
 

WAŻNE!

Od 16 kwietnia 2023 r. możliwy jest wynajem na cele prywatne następujących świetlic i klubów:

Klub wiejski w Dańcu, ul. Dąbrowicka 4
Świetlica Wiejska w Dąbrowicach, ul. Wiejska 11
Świetlica Wiejska w Falmirowicach, ul. Wiejska 37
Świetlica Wiejska w Suchym Borze, ul. Szkolna 2

Szczegółowe informacje: e-mail: edukacja@chrzastowice.pl, pok. 3, tel. 77 4110418

W związku z dużym zainteresowaniem wynajmem Klubu Samorządowego w Chrząstowicach i Świetlicy „Pod lipami” w Dębskiej Kuźni informujemy, że aktualnie brak jest podstaw prawnych do odpłatnego udostępniania w/w obiektów na cele prywatne mieszkańcom gminy. Zgodnie z decyzją Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej Gmina jest podatnikiem podatku Vat. Z uwagi na fakt, że Klub Samorządowy w Chrząstowicach i Świetlica „Pod lipami” w Dębskiej Kuźni zostały wyremontowane ze środków unijnych Gmina nie ma możliwości przez okres 5 lat od zakończenia inwestycji pobierać za ich udostępnienie opłat.

Ponadto informujemy, że w/w obiekty mogą być wykorzystywane nieodpłatnie wyłącznie na realizację zadań służących zaspakajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców.

 

KOSZT WYNAJMU:

ZARZĄDZENIE NR 661.2023 WÓJTA GMINY CHRZĄSTOWICE z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia stawek za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Chrząstowice