Herb Gminy Chrząstowice

Zasady korzystania z obiektów użyteczności publicznej w gminie Chrząstowice

Obiekty użyteczności publicznej na terenie gminy Chrząstowice tj: kluby i świetlice, boiska sportowe są ogólnodostępne. Zasady korzystania reguluje uchwała nr XI.64.2019 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zasad korzystania z obiektów użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania opłat za ich korzystanie a także zarządzenie nr 424.2022 Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia stawek za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Chrząstowice.

Druki do pobrania:

  1. Wniosek o udostępnienie hali sportowej w Chrząstowicach: PDFwniosek o wynajem hali sportowej.pdf
    DOCXwniosek o wynajem hali sportowej.docx
     
  2. Wniosek o udostępnienie świetlicy/klubu/innego obiektu użyteczności publicznej: PDFwniosek o wynajem świetlicy.pdf
    DOCXwniosek o wynajem świetlicy.docx
     
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE NALEŻY ZŁOŻYĆ W URZĘDZIE GMINY CHRZĄSTOWICE CO NAJMNIEJ 7 DNI PRZED PLANOWANYM WYNAJĘCIEM.
×

Zapisz się do Newslettera